pedagogjobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Utvärdering av projektet ”Handledning för lärande”

Projektet Handledning för lärande pågår just nu på tio utvalda skolor. Satsningen har överlag mottagits väl i skolorna. Grupphandledning pågår på alla skolor och flera skolor ligger i startgroparna för att starta individuell handledning.

Handledning för lärande innehåller flera insatser som tillsammans syftar till att lyfta elevernas resultat. Enligt regeringsuppdraget ska tyngdpunkten vara handledning i undervisningssituationen till lärarna. Den består både av grupphandledning och av individuell handledning.

Grupphandledningen syftar till att stödja det kollegiala lärandet, att systematiskt och analytiskt samtala om pedagogiska frågor och därmed bidra till att lärarna kan utveckla sin undervisning. De grupphandledare som på uppdrag av Skolverket arbetar på skolorna är experter på att leda sådana samtal mellan lärare och fungera som motorer i ett utvecklingsarbete. Grupphandledningen är igång i alla arbetslag på alla skolor.
Individuell handledning handlar om att genomföra klassrumsobservationer där de frågor läraren själv har om sin undervisning är i fokus.

Efter observationstillfället för läraren och handledaren en dialog kring dessa frågor. Två skolor har inlett arbetet med sådan individuell handledning medan flera andra kommer att komma igång med detta under vårterminen 2013.

Handledning för lärande ska bygga på vetenskaplig grund. När vi har planerat projektet har vi gått igenom forskning och fört samtal med forskare och andra sakkunniga om framgångsrika arbetssätt. Vår slutsats är att det kollegiala lärandet är ett kraftfullt verktyg i skolutvecklingsarbete och att grupphandledningen därmed fyller en viktig funktion för att lyfta elevernas resultat. I samråd med huvudmän och rektorer beslutades därför att grupphandledning ska vara ett obligatoriskt inslag för de skolor som deltar.