pedagogjobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Många stödjer lärares ordinationsrätt

Lärarförbundet får stöd av Sveriges elevråds centralorganisation, Seco, i sitt krav på att ge lärare ordinationsrätt. Ordinationsrätten ger  lärare större makt att styra de insatser som bör gå till elever med särskilda behov.

I rapporten "Framgångsrika skolor ger framgångsrika elever” skriver Lärarförbundet och Seco att lärares ordinationsrätt är ett av de viktigaste kraven för framtiden.  Ordinationsrätten innebär att lärare i ett skriftligt utlåtande ska begära stöd och hjälp till elever som halkar efter i undervisningen. I utlåtandet ska läraren spalta upp vilka behov eleven har och vilka insatser som behöver sättas in. Lärarförbundet vill alltså stärka lärarnas inflytande i frågan, i dagsläget fattas besluten ofta i samråd med rektor.

 

Lärarförbundet anser att det är just lärarna som vet bäst vad eleverna behöver för stöd, eftersom de träffar dem så gott som dagligen och dessutom ansvarar för undervisningen.  I rapporten som Lärarförbundet och Seco lanserat tydliggörs ytterligare fyra krav, däribland att införa en Lex Sarah för skolan, där skyldigheten att anmäla missförhållanden regleras. De vill också förtydliga elevers rätt till kunskaper i skollagen samt satsa mer på skolforskning och på möjligheter för lärare att själva utveckla undervisningen.  Ett annat krav går ut på att fördela mer av skolans pengar utifrån de behov eleverna har.  Men kanske är ordinationsrätten det allra viktigaste kravet som man hittills formulerat, om det går igenom kan det innebära en stor skillnad för såväl enskilda lärare och elever som för hela skolor.