pedagogjobb.se

Karriärtips

Tips till unga chefer

Att vara chef kan vara både roligt, utmanande och varierande. Men det innebär också en hel del ansvar och man behöver oftast vara något av en tusenkonstnär som klarar av att jobba med många olika saker samtidigt.

Läs mer

Öka din självkänsla på jobbet!

Självkänsla är ett ämne som varit omdebatterat sedan en tid tillbaka. Mycket av ditt välmående kan spåras tillbaka till självkänslan. En hög självkänsla och tilltro till sin egen förmåga ger inte bara en känsla av att man duger som man är och inser sitt värde oberoende av yttre faktorer utan kan också medföra att man trivs bättre på jobbet.

Läs mer

Nutidens chef ska kunna motivera, inspirera och vara en god förebild

Framtidsforskningsföretaget Kairos Future har gjort undersökningen “Morgondagens ledare”. De har intervjuat 5000 ungdomar, personalchefer och chefer om att jobba som chef. När 40-talisterna går i pension behövs många nya, unga chefer. Men chefsrollen håller på att förändras och nya krav ställs på den som vill avancera.

Läs mer

Vad är egentligen social kompetens?

Social Kompetens är ett ord som funnits på mångas läppar de senaste åren. Även om det ofta används så saknas en regelrätt definition på vad begreppet egentligen betyder. Social kompetens är ett slags samlingsbegrepp för flera olika egenskaper.

Läs mer

7 Nyttiga tips till mindre stress

Prioritera

Lär dig konsten att prioritera. Genom att lära dig prioritera kommer en stor del av din stress att minska. Du inser att allt inte behöver göras just nu. Skapa ett tydlig prioritetslista med det viktigaste projektet först.

Läs mer