pedagogjobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Gemenskap och kollektivt lärande = a och o

Forskning har nyligen gjorts som Skolverket presenterat i en artikel. Jan Håkansson och Daniel Sundberg har utfört studien i syfte att ge lärare vägledning att utveckla kvalitativt god undervisning som de sammanfattar är viktigast för elevers lärande.

De saker artikeln tar upp är bland annat uppfattningar om huruvida för stora skolklasser är hämmande för barnens utveckling och orsakar problem, och vad hos läraren som är mest relevant för eleverna. En upptäckt är att stora skolklasser generellt sett ej är ett problem – annat än för barn med särskilda behov.

En av de viktigaste saker för lärare att göra för att driva kvalitativt god forskning är att hela tiden återkoppla till vad eleven tidigare gjort och att se till att allt gått enligt planerna. Det största kravet på läraren, förutom att denne ska vara välutbildad är det genuina intresset för eleverna och förmågan att planera och organisera.

Forskarna menar att kvalitativt god undervisning handlar om att skapa lärandemiljöer som innefattar meningsfullt lärande och förtroendegivande relationer. Ekonomiskt sett så är det en riktigt god investering att satsa på lärarens fortbildning. Lärarnas främsta tillgångar för eleverna, menar Sundberg och Håkansson är ämneskunskaper, läroplanskunskaper och pedagogiska kunskaper.

Forskningen visar att undervisningen måste anpassas till elevernas kunskapsnivå och att det är centralt att lärare tror på sina elever. Att kunna ge dem relevanta instruktioner är oerhört viktigt. Kvalitativ forskning handlar om kollektivt lärande som omfattas av kommunikativa lärandemiljöer där eleverna kan dra nytta av varandras kunskaper, erfarenheter och perspektiv.

Det finns ett flertal negativa effekter som vissa sorters miljöer fått. Bland annat att skolklasser med blandade åldrar inte är bra för elevens lärande. Detta eftersom förutsättningarna för samarbete i klassrummen blir sämre.