pedagogjobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Elevens perspektiv av högsta relevans för läraren

Många aspekter måste tas på allvar av lärare och skola, när det gäller livet i skolan för barn och ungdomar. Undersökningar har gjorts om elever i åldrarna 11-15, där de tillfrågats om vad de ser som relevant i skolan och förutsättningarna för att klara skoldagen bra.

Faktorer kring det sociala livet i skolan handlar om relationer eleverna emellan som spelar stor roll för att de ska må bättre - och prestera bättre. Samma sak gäller relationen mellan lärare och elev. Skolan som central plats i barnets liv formar en stor del av deras identiteter, som följer dem resten av livet. Därför är detta av högsta vikt ur pedagogisk synvinkel.

Dock kommer skolan att betyda väldigt olika saker för varje elev, under deras uppväxt. Undersökningen handlar mycket om hur skolan kan bli den bästa platsen för lärande. Forskarna menar att skolan är mycket mer än bara bra undervisning. En förutsättning för detta är sannolikt en social kompetens som lärarna måste anamma, som är absolut nödvändig för eleverna för att utvecklas i rätt riktning.

Eleverna i undersökningen vill bli uppskattade av vänner, de vill bli lyssnade till av läraren och bli sedda och förstådda. Personligheten som läraren har är mycket viktig för elevernas upplevelse av skolämnet - och för upplevelserna av hela skolan.

Den sociala miljön var central i elevernas skildringar av en bra skolmiljö, liksom behov som mat, värme och fysisk aktivitet. Dessa anses centrala för elevernas möjlighet till lärande.