pedagogjobb.se

 

  SPIRA

SPIRA-­ Spännande Pedagogik I Rätt Atmosfär i Stockholm AB, är ett enskilt drivet företag. SPIRA bedriver idag en förskola i Bromma och en förskola i Spånga.

LEDNING
Grundarna till företaget är Anna Jackson och Ann‐Sophi Rankov. Båda är utbildade pedagoger och har tillsammans över 20 års erfarenhet. De har varit med och startat upp privata skolor och har under tiden skaffat sig en bra grund och många idéer att byggavidare på. De deltar båda i pågående rektorsutbildning för Umeå Universitet.

INRIKTNING & MÅLGRUPP SPIRA
Bedriver förskoleverksamhet med engelska och naturvetenskap som inriktning. I förskolan görs barnen nyfikna på det engelska språket och får möjlighet att ta till sig det via lek, sånger och ramsor. Förskolan genomsyras av det naturvetenskapliga intresset. Varje dag är pedagoger och barn ute och under utflykter till skogen varje vecka hittar barnen material att jobba vidare med i verkstaden. Barnen blir delaktiga i naturens kretslopp och förskolan ger dem en grund att stå på. 

Vidare ger SPIRA barnen möjlighet att få pröva på och upptäcka naturvetenskapliga experiment. Pedagogiken bygger på att jobba utifrån barnens perspektiv och ge dem möjlighet att pröva på olika moment. SPIRA tar tillvara barnens intresse och behov. Barnen är delaktiga i den dagliga verksamheten. Deras åsikter och intressen skall tas tillvara och påverka utformningen av verksamheten. Det är av största vikt att barnen genom arbetsformer och goda relationer utvecklar demokratisk kompetens. SPIRA arbetar för ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen för att kunna stödja barnen och ge dem de bästa förutsättningarna för att utvecklas.

VÄRDEGRUND - SPIRA

  • Spännande Pedagogik -­ engagerade pedagoger
  • Rätt Atmosfär -­ rätt inställning och stämning
  • Trygghet, omtanke, glädje och ansvar
  • Lekorienterad inlärningspedagogik

www.spiraisthlm.se

Bransch

Utbildning

Anställda

30+

Huvudkontor

Stockholm

Webbplats
SPIRA
Sociala medier

SPIRA i sociala medier

Missa inga jobb från SPIRA

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor