pedagogjobb.se

Renhållningen Kristianstad

Renhållningen Kristianstad är Sveriges äldsta Renhållningsföretag. Vi är ett helägt kommunalt bolag som ger service åt 85 000 människor. Verksamheten omfattar insamling, transport och information när det gäller hushållsavfall samt producentansvarsmaterial. Bolaget svarar även för driften av fem stycken återvinningscentraler i kommunen. Renhållningen är en utvecklingsorienterad organisation med hållbarhet i fokus som sysselsätter ca 60 personer och omsätter ungefär 110 miljoner per år.

Bransch

Icke-farligt avfall

Anställda

69

Huvudkontor

Kristianstad

Webbplats

language