pedagogjobb.se

Karlskoga kommun - Skolförvaltningen

Karlskoga är vackert beläget vid Möckelns strand och här bor ca 30 000 invånare. Vi är en stad med framtidstro som bubblar av aktiviteter och nytänkande. 

Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Kommunen tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

En skola för alla

Vårt ansvar är att utbilda våra barn och ungdomar till goda samhällsmedborgare som tar ansvar för både sig själva, sin omgivning och vår framtid. Det är i förskolan och skolan vi introducerar det inkluderande samhället - en plats där vi alla är viktiga och får möjlighet att lyckas! I Karlskogas skolor ska varje elev utvecklas och utmanas utifrån sina egna förutsättningar.

Engagerade pedagoger

Skolorna inom Karlskoga kommun har medvetna och engagerade pedagoger som genom reflektion och flexibilitet tar vara på varje elevs förmåga och kompetens. Eleverna ska känna ansvar för och ha inflytande över sitt skolarbete. Vi har en hög andel ämnesbehöriga lärare och inom fritidshemsverksamheten ligger vi långt över riksgenomsnittet när det gäller andel utbildade fritidspedagoger.

Ett tydligt ledarskap i klassrummet och en genomtänkt klassrumspedagogik är enligt oss viktigt för att eleverna ska nå bra resultat och det har alla våra skolor i uppdrag att utveckla. Dessutom pågår kompetensutveckling för lärare och övrig personal inom flera andra områden.

NTA skolutveckling

NTA - naturvetenskap och teknik för allalänk till annan webbplats, är ett koncept som bygger på ett naturvetenskapligt arbetssätt. Det omfattar material, utbildning, fortbildning och möjligheter till individuell utveckling för våra pedagoger.

Lärarna får utbildning och en gedigen lärarhandledning i varje tema de arbetar med.  De flesta lärare på låg- och mellanstadiet är inte ämneslärare och satsningen på NTA utvecklar undervisningen och höjer lärarkompetensen.

En förskola för alla

Vi vill skapa en förskola där varje barn utvecklas och utmanas utifrån just sina förutsättningar. Det gäller både högpresterande barn och de som behöver mer stöd. Därför ska vår verksamhet vara flexibel och dynamisk och anpassas efter  behoven. Genom att länka ihop förskola, förskoleklass, skola och fritidshem skapas en helhetssyn på barns lärande.

Engagerade förskolepedagoger

Inom förskoleverksamheten har vi medvetna och engagerande pedagoger som genom reflektion och flexibilitet tar vara på varje barns förmåga och kompetens för att möta en föränderlig värld. Vi har en hög andel utbildade förskollärare och övrig personal har barnskötarutbildning. Det bidrar till ett medvetet pedagogiskt arbete och god pedagogisk dokumentation.

Bransch

Kommun

Anställda

3000

Huvudkontor

Karlskoga

Adress

Skrantahöjdsvägen 35, 691 42

Webbplats

language

Sociala medier

Lediga jobb från Karlskoga kommun - Skolförvaltningen

Timanställda vikarier inom skola/fritidshem

Karlskoga - 40 dagar kvar

Läs mer

Lärare till åk 4-6, Aggerudsskolan

Karlskoga - 10 dagar kvar

Läs mer

Lärare i fritidshem till grundsärskolan, inriktning ämnesområden

Karlskoga - 3 dagar kvar

Läs mer

1-3 lärare till Sandviksskolan

Karlskoga - 5 dagar kvar

Läs mer

Lärare i matematik och no-ämnen till Bregårdsskolan 7-9

Karlskoga - 10 dagar kvar

Läs mer

Lärare i hemkunskap till Österledsskolan

Karlskoga - 10 dagar kvar

Läs mer

1-3 lärare till Bråtenskolan

Karlskoga - 10 dagar kvar

Läs mer

Fritidsledare till kommunens fritidsgårdar

Karlskoga - 10 dagar kvar

Läs mer

Skolbibliotekarie till gymnasieskolan

Karlskoga - 17 dagar kvar

Läs mer

Missa inga jobb från Karlskoga kommun - Skolförvaltningen

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor