pedagogjobb.se

Vikarie i religion på Kungsholmens gymnasium

Ort
Kategorier
Utgår

2020-01-23

Ansök nu

Vikarie i religion på Kungsholmens gymnasium

 

Arbetsplatsbeskrivning

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium har ca 1 280 elever och drygt 100 anställda, varav ca 75 är lärare. Vi erbjuder det naturvetenskapliga programmet, det samhällsvetenskapliga programmet, det humanistiska programmet samt språkintroduktion.

Vår vision är bildning för aktiv påverkan i en globaliserad värld och vår ambition är att utveckla elevernas kunskaper och främja deras beredskap att möta framtida utmaningar. Vi vill att eleverna ska kunna ta ansvar för och påverka den framtida samhällsutvecklingen i ett hållbart globalt perspektiv.

Skolan erbjuder en spännande miljö med sina tre sektioner; den svenska sektionen, körsektionen och den internationella sektionen som samverkar med varandra till en helhet. Dessutom har vi en mycket aktiv elevkår med ett rikt idrotts- och föreningsliv.

Vår skola präglad av mångfald och tolerans och vi rankas mycket högt av eleverna när det gäller trivsel och huruvida man rekommenderar sin skola till andra.

Våra lärare arbetar i arbetslag och våra prioriterade områden för utveckling är:

  • Samverkan som gynnar hållbart lärande och bidrar till att eleverna kan överblicka ett större kunskapsfält och utvecklar ett alltmer vetenskapligt förhållningssätt
  • Skolan är en lärande och inkluderande organisation, en verksamhet där personalen lär av varandra och sina erfarenheter för att systematiskt utveckla undervisning och annan verksamhet.
  • Digitalisering och IKT används som ett verktyg för att främja elevernas lärande och en effektiv kommunikation.

Läs mer på www.kungsholmensgymnasium.stockholm.se

Arbetsbeskrivning

Du kommer att undervisa i religion på våra nationella program.

Du kommer att ingå som en del i ett lärararbetslag 

Du förväntas att använda vår digitala skolplattform för att kommunicera med eleverna kring deras lärande.

Vi arbetar också med inkludering och normmedevetenhet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare i religion.

Du anpassar undervisningen utifrån olika undervisningsstrategier och gör eleven delaktig i din planering.

Du arbetar på ett reflekterande och systematiskt sätt, både enskilt och tillsammans med kollegor.

Du använder datorn som ett naturligt redskap för att utveckla elevernas lärarande. Varje elev hos oss har en egen dator.

Du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap.

Du ser inkludering och normmedvetenhet som en självklar del av din yrkesutövning.

Du är trygg och stabil i din yrkesroll och kommunicerar på ett tydligt och lösningsfokuserat sätt.

Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

 


 

Dela detta jobb

Vikarie i religion på Kungsholmens gymnasium

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen