pedagogjobb.se

Logo

Vikariat Musiklärare Eneskolan åk 6–9 ht 2019

Ort
Kategorier
Utgår

2019-05-30

Ansök nu

Vikariat Musiklärare Eneskolan åk 6–9 ht 2019

Vår musiklärare på Eneskolan som undervisar i åk 6–9 går på föräldraledighet och vi söker en ersättare för höstterminen 2019, med start den 8 aug.  
 
En dag på jobbet  
Eleverna är delaktiga i planering och undervisning. Du ingår i ett arbetslag men har inget mentoransvar. Du deltar i ämnesgrupp och kollegialt arbete som omfattar all pedagogisk personal på skolan. Du ansvarar för planeringen och genomförandet av lucia och julavslutningen med stöd av berört arbetslag.  
 
Vem är du?  
Du är legitimerad musiklärare eller har annan utbildning och erfarenhet inom området. Du har ett medvetet och engagerat pedagogiskt ledarskap och planerar undervisningen utifrån elevernas behov så väl individuellt som i grupp.  
 
Krav:  
Legitimerad lärare i ämnet musik eller annan utbildning / erfarenhet inom ämnet.  
 
Meriterande:  
Erfarenhet av arbete i skola sedan tidigare, intresse för digitalisering inom ämnet.  
 
Personliga egenskaper:  
- du har god kommunikationsförmåga och behärskar det svenska språket i tal och skrift  
- du är en naturlig ledare som samspelar med elever, föräldrar och kollegiet  
- du är en engagerad medarbetare som har förmåga att se såväl till den enskilda elevens behov, som till gruppens möjligheter  
 
Vi erbjuder dig:  
- Kollegor med lärarlegitimation.  
- kompetenta, lösningsfokuserade kollegor som ställer upp för varandra  
- kollegialt lärande i arbetslag och ämneslag  
- trevlig och positiv arbetsmiljö  
- stödjande och verksamhetsnära ledning  
- friskvårdsbidrag  
- pedagogisk lunch till ett subventionerat pris  
 
I Södertälje kommun har vi ett väl utbyggt och strukturerat kompetensutvecklingsprogram för medarbetare inom skola och förskola. På kommunnivå och här på Eneskolan arbetar vi systematiskt för ökad kvalité i undervisningen med goda skolresultat, en trevlig och trivsam arbetsmiljö, goda förutsättningar för våra medarbetare att utföra sitt uppdrag.  
 
Välkommen till oss!  
En arbetsplats med hög ambition och gedigen kompetens i en vacker omgivning. Eneskolan är en F–9-skola med ca 530 elever. På skolan arbetar ca 55 medarbetare.   
Skolan är indelad i fem arbetslag om 8–10 lärare, f–5, åk 6, åk 7, åk 8, åk 9. Varje arbetslag ansvarar för cirka 100 elever. I arbetslag 7, 8, 9 är det fyrparallelligt och varje årskurs har en mentor. Arbetslagen arbetar till stor del självständigt med ansvar för bland annat temaarbeten. På skolan finns idag en kurator, skolsköterska, studievägledare och 5 stycken speciallärare, specialpedagoger som har olika ansvarsområden. Skolan har en tydlig struktur och kvalitativa processer som är välkända för alla medarbetare och som kontinuerligt utvärderas.  
 
På skolans finns en studiegård med en behörig lärare som ansvarar för några av våra elever som har behov av ett mindre sammanhang hela sin skoldag eller del av skoldagen. Vi har också en klass med ca 8 elever i en extern lokal som har viss undervisningstid på Eneskolan företrädesvis i de praktiska ämnena. Personalen består av en lärare och 2 elevassistenter.  
 
Skolan strävar att arbeta ämnesövergripande för att skapa helheter för eleverna. Lärarna samplanerar, sambedömer och utvärderar undervisningen för att säkerställa att alla elevers behov uppfylls och vi får en kvalitativ undervisning. Här har eleverna en viktig funktion för att de ska vara motiverade och ta ansvar för sin egen undervisning. Genom tät resultatuppföljning kvalitetssäkrar vi undervisningen och inkluderar vårdnadshavare för att veta att alla elever är på rätt väg mot sina individuella mål. I alla arbetslag har vi ett aktivt elevhälsoteam som verkar för att alla elever får undervisningen anpassad efter sina behov i den ordinarie undervisningsgruppen. 
 
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden, varmt välkommen med din ansökan! 
 
Hälsningar Ida Brånn Rektor Eneskolan.

Dela detta jobb

Logo
Vikariat Musiklärare Eneskolan åk 6–9 ht 2019

Södertälje kommun – Utbildningskontoret