pedagogjobb.se

Vi söker fritidspersonal

Företag Täby Friskola
Ort
Kategorier
Utgår

2019-04-19

Ansök nu

Vi söker fritidspersonal

Nu söker vi fritidspersonal till Täby Friskola

Om dig

På Täby Friskola har vuxna och elever en nära relation och relationsskapandet bidrar i mycket stor utsträckning till elevernas fina utveckling som medmänniskor, både kunskapsmässigt och socialt. Du som söker till oss har lätt för att skapa kontakt med elever, kollegor och föräldrar.

Dina arbetsuppgifter

Fritidshemmen på Täby Friskola är små enheter där vi ser alla barnen under hela dagen. Vi har ett nära samarbete mellan skola och fritidsverksamhet så att våra barn känner att dagen fortsätter med samma atmosfär och struktur från morgon till eftermiddag. Att vi följer och ser barnen under hela dagen ger oss goda möjligheter att ge information och ha bra kommunikation med både barn och föräldrar.

En av våra viktigaste uppgifter på fritidshemmen är att barnen uppmuntras att delta i det sociala samspelet i olika lekar och aktiviteter. Vi arbetar med faddergrupper för att alla barn skall lära känna, och ta hand om varandra. Det skapar lugn och trygghet i våra fritidsgrupper.

För oss på Täby Friskola är det extra viktigt att vi varje dag ser alla barn och lyfter fram alla barnens olika egenskaper för att bidra till harmoni, skratt och glädje i gruppen. Att möta varje individ med ödmjukhet och respekt skapar en god relation mellan barn och vuxna. Ett viktigt motto är att "Behandla andra som du själv vill bli behandlad."

Under dagen delar vi upp barnen i mindre grupper och anordnar olika aktiviteter. Det kan till exempel vara skapande, massage, livskunskap, matteklubb och bakning. När vi äter mellanmål har vi högläsning för att vi ska få en lugn stund tillsammans som även ger återhämtning.

Här på Täby Friskola är stolta över vår fritidsverksamhet!

På Täby Friskola är du aldrig ensam i utmaningar eller problem, vi stöttar varandra. Varje enhet i Täby Friskola har ett Trygghetsteam som är en viktig del i arbetet för att främja och förebygga för en trygg skola. Trygghetsteamet arbetar även som stöd i konflikthantering där respekt för individen och en lyhördhet för olika perspektiv är centralt. Varje Trygghetsteam består av lärare, fritidspedagoger samt representanter från skolans Elevhälsa.

Om oss

I Täby Friskola strävar vi efter ett gemensamt förhållningssätt där vår värdegrund är väl förankrad hos både elever och medarbetare. Vi värnar en tillgänglig lärmiljö där alla elever och medarbetare erbjuds möjlighet att utvecklas och känna stolthet för den man är.

Täby Friskola är Täbys äldsta friskola med elever från F-klass till åk. 9. Vi har ca 900 elever fördelade på sex mindre enheter, runt om i Täby. De små enheterna skapar en familjär miljö där alla elever blir sedda.

Våra servicefunktioner i form av IT-support, vaktmästarteam och HR bidrar till den goda kvalitén på vår arbetsplats. Vi har dessutom ett mycket uppskattat elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, specialpedagoger/ speciallärare, skolpsykolog samt rektor.

På Täby Friskola har du nära till grönområden och sjöar och med goda kommunikationer ligger våra enheter strategiskt placerade.

Din ansökan

Skicka din ansökan till karin.jarleby@tabyfriskola.se. Läs mer om oss här på http://www.tabyfriskola.se eller kontakta rektor Karin Järleby, 08-792 26 10.

Dela detta jobb

Vi söker fritidspersonal

Täby Friskola