pedagogjobb.se

Utvecklingslärare mot fritidshem till Maltesholmsskolans förskoleklasser

Ort
Kategorier
Utgår

2021-08-08

Ansök nu

Utvecklingslärare mot fritidshem till Maltesholmsskolans förskoleklasser

Beskrivning

Vill du ha ett av de viktigaste och roliga uppdragen som finns?
Hos oss får du tillsammans med kollegor inspirera våra elever till ett lustfyllt lärande varje dag. Maltesholmsskolan ligger i Hässelby Strand med närhet till naturen. Mälaren och Grimstaskogen ligger bara ett stenkast från skolan. Skolan är en F-6 skola med ca 450 elever.
Undervisningen och de olika aktiviteterna i skolan bygger på omväxlande arbetssätt där elevernas olika förmågor lyfts fram vilket skapar möjlighet att bearbeta kunskap på många olika sätt. Alla ämnen är lika viktiga. Vi vill att våra elever ska känna glädje och ha roligt i skolan. Maltesholmsandan kan beskrivas med våra tre honnörsord: Vår grundsärskola består idag av 12 elever som läser enligt ämnesområden alternativt en kombination av ämnesområden och ämnen. Lärare och elevassistenter jobbar tätt tillsammans och arbetet med vår gemensamma värdegrund är ständigt aktuell. Vi strävar efter att alla elever ska möta en lärmiljö som är anpassad utefter sina förmågor. Tillsammans skapar vi trygghet, trivsel och kunskapsutveckling. Samverkan med grundskolans elever i olika aktiviteter är viktigt för oss.

Generella arbetsuppgifter

Som lärare i fritidshem samverkar du i förskoleklassen under skoldagen och på fritidshemmet under eftermiddagen. Tillsammans med förskollärare och övrig fritidshemspersonal medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för eleven och för hela elevgruppen. Du är engagerad och deltar aktivt i planering och utvärdering av arbetet. Du är också ansvarig för förskoleklassernas fritidshem såsom lärare mot fritidshem/fritidspedagog. I de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna är du engagerad, elevfokuserad och serviceinriktad.

Du ansvarar för att driva fritidshemsutveckling tillsammans med andra lärare mot fritidshem/fritidspedagoger på skolan.

Kvalifikationer

Du ska ha behörighet och legitimation för att undervisa i fritidshemmet. Du ska även ha arbetat och ha erfarenhet som lärare i fritidshem/fritidspedagog inom skola och fritidshem. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov och arbete med digitala verktyg. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Ditt elevfokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete. Du samverkar med elever, kollegor och föräldrar på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är lugn, stabil och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Du är väl insatt i läroplanen och kursplanen för fritidshem och arbetar aktivt med att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor.

Läs gärna mer om vår skola på Skolans hemsida

Arbetsuppgifter som Utvecklingslärare

En viktig uppgift i tjänsten handlar om att arbeta nära klasslärarna som har huvudansvar för undervisningsarbetet i klassrummet i syfte att öka måluppfyllelsen i ett längre perspektiv. Detta gäller exempelvis syftet i läroplanen samt de olika kunskapsområden i det centrala innehållet. Denna uppgift hänger också ihop med skolans prioriterade mål om samverkan fritids-skola avseende kunskapsuppdraget.

I samverkan med årskurslaget skapar du en strukturerad, kommunikativ och god pedagogisk verksamhet. Viktigt är att föredömligt leda en elevgrupp i olika aktiviteter, både lek, utevistelse, skapande och sociala sammanhang. Du ser digitaliseringen samt det språkutvecklande arbetet som viktigt för fritidshemmet. Du utvecklar elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande.

Rollen innebär också att, i nära samarbete med skolans biträdande rektor för förskoleklasserna och biträdande rektor för fritidshemmet, utveckla fritidsverksamheten så att våra avdelningar blir en helhet.

Utvecklingslärartjänsten mot fritidshemmet i förskoleklass ska bidra till att det finns en tydlig progression mellan förskolan och förskoleklassen samt mellan förskoleklassen och skolan. Samverkan med närliggande förskolor, EHT-gruppen samt årskurslag 1 på skolan är en viktig framgångsfaktor för lyckade övergångar.

Kvalifikationer som Utvecklingslärare

Du är en legitimerad lärare mot fritidshemmet. I din lärarlegitimation ingår behörighet i minst ett ämne i grundskolan.

Du har minst fyra års gedigen erfarenhet av arbete i skola/förskoleklass och/eller fritidshem.

Du är insatt i arbetet med extra anpassningar och språkutvecklande arbetssätt.

Meriterande faktor är mycket goda kunskaper inom IKT.

Du är tydlig, organiserad, välstrukturerad, lyhörd och viktigast av allt – en lagspelare.

Du är engagerad i ditt uppdrag och brinner för att leda eleverna i deras utveckling både kunskapsmässigt och socialt.

Du har god förmåga att skapa bra relationer med elever och vårdnadshavare.

Dela detta jobb

Utvecklingslärare mot fritidshem till Maltesholmsskolans förskoleklasser

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen