pedagogjobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.
Logo

Utvecklare i svenska som andra språk till Resurscentrum i Södertälje

Ort
Kategorier
Utgår

2022-07-16

Ansök nu

Utvecklare i svenska som andra språk till Resurscentrum i Södertälje

Utvecklare i svenska som andra språk till Resurscentrum i Södertälje
Resurscentrum och Lärande & hälsa söker nu en skicklig lärare till att utveckla flerspråkliga elevers lärande i Södertäljes skolor.

I Södertälje kommun satsar vi stort för att utveckla vårt arbete med nyanlända och flerspråkiga elevers utbildning och lärande i samarbete med Skolverket. Vi inrättar nu en kommunövergripande tjänst för att utveckla undervisningen i svenska som andra språk och för ökad måluppfyllelse samt vara kommunens representant i samarbetet med Skolverket. Vi söker dig som är en skicklig och välutbildad lärare i svenska som andra språk med stort engagemang och en stor erfarenhet av att utveckla kvalitet i undervisning. Tjänsten är placerad hos oss på Resurscentrum men arbetar mot alla kommunala skolor.

I rollen som SvA-utvecklare kommer du att implementera Bygga svenska och stödja utvalda enheters kvalitetsförbättring när det bl.a. gäller kartläggningen av elever, handleda lärare på skolor i att undervisa elever som läser svenska som andra språk och bedöma deras språkliga utveckling. I arbetet ingår även att systematiskt följa upp, analysera, planera och utveckla arbetet med nyanlända och flerspråkiga elevers lärande. Syftet är att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända och flerspråkiga elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. 

Du arbetar även fram underlag för nulägesbeskrivning, nulägesbedömning och analys samt en utvecklingsplan. Huvudmannens och rektorns prioritering av utvecklingsinsatser bygger på den behovsanalys som har gjorts i verksamheten. Arbetet med nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Du samordnar mottagandet så att det är likvärdigt för alla skolor i kommunen och har även i uppdrag att hålla i övergången mellan grund- och gymnasieskolan för våra nyanlända. Du kan vara ett stöd till rektorer i hur skolan ska organisera för nyanländas lärande samt utveckla samarbetet mellan studiehandledare och ämneslärare.

Du kommer också att ansvara för att all information på Kanalen, kommunens intranät, avseende formalia runt mottagande och undervisning av nyanlända är uppdaterad. Du ska även finnas som resurs för att svara på frågor om skolor som har frågor runt formalia som till exempel vilka elever som har rätt att läsa svenska som andra språk.

I Södertälje pågår ett framgångsrikt arbete för att stärka kvalitén i undervisningen och därmed ge eleverna större möjligheter att lära. På Resurscentrum kommer du att samarbeta med kommunens utvecklingslärare, framför allt när det gäller språk och kunskapsutvecklande arbete för flerspråkiga elever i kommunens skolor. Det kan även bli aktuellt att samarbeta med det kommunövergripande specialpedagogiska teamet kring flerspråkiga elever i behov av särskilt stöd.
Ett övergripande tema för våra insatser är vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I arbetet ingår en hög grad av samarbetsförmåga samt självständighet.

Vem är du?

Krav: 
- Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk, minst 30 hp i svenska som andra språk.
- Du har fördjupad kompetens i att arbeta språk- och kunskapsutvecklande
- Du har goda kunskaper att bedöma vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk 
- Du har god förmåga att kommunicera och uttrycker dig tydligt på svenska i tal och skrift
- Du har gedigen erfarenhet av att kartlägga nyanlända och flerspråkiga elevers kunskaper utifrån Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial och bedömningsstödet Bygga svenska

Meriterande: 
- Du har erfarenhet av att arbeta kommunövergripande 
- Du har handledarutbildning, VFU- handledarutbildning, mentorsutbildning
- Du är van att använda digitala verktyg i undervisningen 

Personliga egenskaper: 
- Du är trygg i din roll som lärare
- Du har god förmåga till flexibilitet
- Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer
- Du har god förmåga att planera, strukturera och prioritera
- Du besitter en hög grad av samarbetsförmåga samt självständighet
- Du har god förmåga att följa upp och utvärdera ditt arbete

Vi erbjuder dig  
Vi erbjuder dig ett omväxlande och utmanande arbete med meningsfulla uppdrag där du har chansen att göra skillnad för elever i Södertäljes skolor. Du kommer att höra till Resurscentrum där du blir kollega med övriga medarbetare på Lärande och hälsa.
Resurscentrums lokaler ligger centralt beläget i Södertälje, nära bussar och bara några minuter från pendeltågsstationen Södertälje Centrum. Vi tillämpar årsarbetstid, vilket ger möjlighet till viss flexibilitet i arbetstiden. Du kan få friskvårdspeng för friskvårdande aktiviteter. 
Visst låter detta intressant? Sök då och ta chansen att bli en av medarbetarna på Resurscentrum i Södertälje.

Välkommen till oss!  
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar gärna emot din ansökan så snart som möjligt. 
Dra dig inte för att höra av dig om du har frågor eller funderingar till Kerstin Dareflod på 08-52303872 eller kerstin.dareflod@sodertalje.se
Innan anställning behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret samt din lärarlegitimation.    

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänst

 

Dela detta jobb

Logo
Utvecklare i svenska som andra språk till Resurscentrum i Södertälje

Södertälje kommun – Utbildningskontoret