pedagogjobb.se

Logga

Utbildningssektorn i Finspångs kommun söker utbildningsstrateg

Ort
Utgår

2018-08-05

Ansök nu

Utbildningssektorn i Finspångs kommun söker utbildningsstrateg

Finspångs kommun har cirka 21 000 invånare och antalet anställda är cirka 1700. Kommunen är organiserad i sektorer under en förvaltning.

Sektor barn- och utbildnings verksamheter är organiserade i ledningsteam där chefer, parallellt med sitt individuella chefsuppdrag, arbetar med gemensamma planeringsförutsättningar och utvecklingsuppdrag för ökad måluppfyllelse. Elevstödet är organiserat för att vara nära enheten och eleven. I kommunen finns även en friskola, två föreningsdrivna förskolor samt ett föräldrakooperativ.

Vi har ca 2 900 barn och ungdomar från 1 - 16 år och vi är ca 460 vuxna som arbetar för en bra verksamhet. Pedagogerna är indelade i väl fungerande arbetslag med stora befogenheter att själva planera sitt arbete. Inom sektor barn- och utbildning ryms även centrala elevhälsa. Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor: ansvar, serviceanda och utveckling.

Vi samarbetar med Campus Norrköping/Linköpings universitet och ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet.

Utbildningssektorn i Finspång står i en spännande och utmanande ombildnings- och utvecklingsprocess, där vi arbetar för att skapa en röda tråd från förskola till vuxenutbildning. Måluppfyllelsen har under senare år varit låg i Finspångs skolor. Den utvecklingen kommer att vändas genom den pågående omorganisationen, där syftet är att skapa en ny organisation som skapar likvärdiga förutsättningar och som gagnar alla elevers lärande i Finspångs kommun. Detta innebär bland annat att öka tydligheten i roller och uppdrag, stärka ledarskapet, ökat fokus på förbättrings- och kvalitetsarbetet och öka stödet och servicen till verksamheterna. Detta arbete leds av utbildningschefen tillsammans med två verksamhetschefer.

ARBETSUPPGIFTER
En av våra strateger har valt att gå vidare till annan tjänst inom utbildningssektorn i kommunen och vi söker därför en ny kollega. Tjänsten innebär att tillsammans med övriga två strateger vara en kvalitetssäkrande och stödjande funktion inom sektor utbildning. Det innebär att arbeta med omvärldsbevakningar och ha ett långsiktigt och strategiskt förhållningssätt. Du bidrar med din kompetens som sakkunnig inom gymnasie- och vuxenutbildningen. Inom ramen för ditt uppdrag kommer du också representera och samverka vid mässor, kompetens- och marknadsföringsfrågor. Arbeta med att stärka utbildningskontorets kommunikativa kompetens i nära samarbete med kommunens kommunikationsavdelning. Du kommer också att samordna verksamhetsförlagda utbildningar från lärarutbildningar vid berörda universitet.

KVALIFIKATIONER
Du har en pedagogisk utbildning, gärna på mastersnivå samt erfarenhet av utvecklingsarbete och/eller kvalitetssäkringsarbete. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och har lätt för att samarbeta med kollegor.
Du har erfarenhet och kunskap om hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation, och vi ser gärna att du har ett kontaktnät inom Skolverket eller universitet. Du är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner mot bruttolöneavdrag, rabatter och andra erbjudande av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Finspångs kommun är finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska, eller andra språkkunskaper, som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Dela detta jobb

Logga
Utbildningssektorn i Finspångs kommun söker utbildningsstrateg

Finspångs kommun