pedagogjobb.se

Utbildad barnskötare med lång erfarenhet

Ort
Kategorier
Utgår

2021-04-13

Ansök nu

Utbildad barnskötare med lång erfarenhet

Arbetsplatsbeskrivning
Kvickenstorpsskolan och Skönstaholmsskolan är två kommunala grundskolor i Farsta, som tillhör samma rektorsområde, med sammanlagt ca 450 elever. Skönstaholmsskolan är en F-6 skola och är under perioden 2020-2022 evakuerad till Kvickenstorpsskolans lokaler då renovering pågår. Kvickenstorpsskolan är idag en F-3 skola och ska växa för varje år för att slutligen bli en F-9 skola med tillhörande grundsärskola F-9. Hösten 2020 startade vi upp vår grundsärskola med elever F-1. Skolorna ligger i lugna områden med närhet till natur och kommunikationer.

Arbetsbeskrivning
Kvickenstorpsskolan växer och vi behöver därför fylla på med kompetent och engagerad personal som, med den nuvarande verksamhetens höga kvalitet som grund, vill vara med på vår resa mot en F-9 skola. Vi söker dig som har lång erfarenhet att luta dig tillbaka på, som är en tydlig ledare med ett inkluderande arbetssätt. Du har en förmåga att se varje elevs behov och kunna sätta in det i ett större sammanhang. Att utifrån ett salutogent synsätt lyfta eleverna och utifrån deras förmågor skapa en god verksamhet. När du arbetar som barnskötare på Kvickenstorpsskolan gör du det i ett team. I uppdraget ingår det att du sätter elevens utveckling och lärande i fokus och tillsammans med dina arbetskollegor i teamet/arbetslaget ska ni arbeta för att skapa goda förutsättningar för lärande under elevens hela skoldag utifrån styrdokumenten. Ditt huvuduppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt att erbjuda dem en meningsfull fritid. Du kommer att arbeta med elevernas sociala utveckling utifrån förmågor, behov och intressen. Som barnskötare har du ansvar för att ditt arbete i undervisningen på fritidshemmet motsvarar de kriterier som tydliggörs i styrdokumenten. I uppdraget ingår arbetet med dokumentation och utvärdering tillsammans med kolleger.

Kvalifikationer
Du ska ha en gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet, barn och ungdom eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.

Det är meriterande om du har lång erfarenhet av att arbeta som barnskötare i olika sorters verksamheter samt med elever med NPF. Du är välbekant med skolans styrdokument. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Du ska vara engagerad, flexibel och ansvarstagande. Du ska alltid sätta eleven i fokus, ha en positiv attityd till ditt arbete och ditt team/arbetslag såväl som till hela skolan och enheten. Du ska samverka med elever både i grupp och enskilt, kollegor och vårdnadshavare professionellt. Du ska kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer.

Övrigt
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
 

Dela detta jobb

Utbildad barnskötare med lång erfarenhet

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen