pedagogjobb.se

Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har i dag ca 100 medarbetare. Institutionens huvuduppgifter är grundutbildning, forskning och forskarutbildning och samverkan med det omgivande samhället. Forskningen bedrivs i huvudsak inom två miljöer, energiteknik och elektro- systemteknik. Totalt ansvarar institutionen för ca 630 helårsstudenter inom grundutbildning i byggteknik, elektronik, energiteknik, maskinteknik, interaktion och design samt robotik. Vi söker nu en universitetslektor inom området elektroteknik som har forsknings- och undervisningserfarenhet inom ämnesområdet. Sista ansökningsdag är 2020-06-01.

Arbetsuppgifter inom anställningen
Den sökande förväntas delta i våra kurser inom elektroteknik, vilket innefattar att bedriva undervisning och utvecklingsarbete på både grundnivå och avancerad nivå samt handledning och examinering av examensarbeten. Handledning av doktorander och postdoktorer kan ingå i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas bedriva forskning som anknyter till institutionens forskningsverksamhet inom området tillämpad elektronik eller tillämpad fysik. Samverkan med industrin är viktig både för grundutbildningen och för forskningen inom detta område.  Inom anställningen finns möjlighet till institutionsfinansierad forskningstid.

Behörighetskrav
Enligt högskoleförordningen 4 kap. 4 §
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Goda kunskaper i engelska krävs, i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder
I en sammanvägd bedömning ska pedagogisk och vetenskaplig skicklighet tillsammans utgöra de främsta bedömningsgrunderna. Därutöver ska beaktas administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vetenskaplig skicklighet
Kriterier vid bedömningen är:

bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
originalitet i forskningen
produktivitet
bidrag till det internationella vetenskapssamhället
uppdrag inom vetenskapssamhället
förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
samverkan med omgivande samhälle
Vetenskaplig skicklighet ska avse området mot elektroteknik med inriktning mot möjliggörande teknik för internet of things, inbyggda system, elektronikkonstruktion, medicinteknik, eller autonoma/ elektriska fordon, speciellt cyberfysiska system, och främst bedömas utifrån publikationer i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och konferenser som tillämpar kollegial granskning (peer review).

Pedagogisk skicklighet
Kriterier vid bedömning är:

förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen
Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet elektroteknik och/eller närliggande områden som datorteknik, elektronik eller kraftelektronik.

Dokumenterad erfarenhet av kursutveckling och kursansvar är meriterande.
Dokumenterad erfarenhet av övrig undervisning på ingenjörskurser samt handledning av examensarbeten är meriterande.
Dokumenterad högskolepedagogisk utbildning är meriterande.
För anställningen krävs förmåga att undervisa på svenska; den som inte har den förmågan förväntas skaffa denna inom två år från anställningsdatum.

Övriga bedömningsgrunder
Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer. Väldokumenterad förmåga att leda, organisera och utveckla undervisnings- eller forskningsverksamhet är meriterande. Den sökande bör ha dokumenterad förmåga att på ett flexibelt sätt kunna verka, kommunicera och samarbeta inom akademin och samverka med industrin .. Det är av stor vikt att den sökande har en god samarbetsförmåga, initiativförmåga och uppvisar en hög grad av självständighet. Erfarenhet av att designa, bygga, och validera laborativa uppställningar är meriterande.

Viktning av bedömningsgrunderna
Vid tillsättningen kommer viktningen av meriter att ske enligt följande: Vetenskaplig skicklighet (2); Pedagogisk skicklighet (2); Administrativ och annan skicklighet, samt övriga kvalifikationer, av betydelse för de i anställningen ingående arbetsuppgifterna (1).

Ansökan
Till ansökan ska bifogas:

personligt brev inklusive kontaktuppgifter
ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter
publikationslista
redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
en forskningsplan (maximalt 4 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
vidimerade kopior av relevanta examensbevis
kopior av max fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
två referenser inklusive kontaktuppgifter
Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här (länk).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2020-06-01.

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Per Hallberg, per.hallberg@umu.se Tel: 090-786 80 62.

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform    Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning    Heltid
Tillträde    Enligt överenskommelse
Löneform    Månadslön
Antal lediga befattningar    1
Sysselsättningsgrad    100%
Ort    Umeå
Län    Västerbottens län
Land    Sverige
Referensnummer    AN 2.2.1-558-20
Kontakt    
Per Hallberg, prefekt, per.hallberg@umu.se, 090-786 80 62
Christer Rönnqvist, HR-administratör, 090-785 04 68
Publicerat    2020-05-05
Sista ansökningsdag    2020-06-01

Universitetslektor i elektroteknik

Ort
Utgår

2020-06-01

Ansök nu

Dela detta jobb