pedagogjobb.se

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Vid institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik bedrivs forskning och forskarutbildning inom fysik och materialteknik. Fysik har tre huvudsakliga forskningsområden: materialfysik, teoretisk fysik samt fysikens didaktik. Forskningen i fysikens didaktik har idag sitt fokus mot lärande och undervisning inom olika delar av skolämnet, med frågor kring bl.a. hur lärandets utveckling beror på utgångspunkter, undervisningsmetoder och strategier. Ämnesområdet har idag en aktiv forskargrupp med lektorer, forskare och forskarstuderande. Forskning inom teknikens didaktik är under uppbyggnad och befinner sig i en utvecklings/expansionsfas De ämnesdidaktiska områdena ingår som delar av forskningscentret SMEER, naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik, som sammantaget idag har ett tiotal seniora forskare, 15 forskarstudenter och utgör ett av Karlstads universitets prioriterade områden med koppling till universitetets starka lärarutbildning. Nationell samverkan sker främst via den nationella forskarskolan i naturvetenskapens och teknikens didaktik, FontD, men även med andra universitet och center.

Institutionen har en omfattande och varierad undervisning inom ingenjörs- och naturvetenskapliga program samt inom lärarutbildningen. Institutionen har ett särskilt ansvar inom lärarutbildningen för breda kurser inom naturvetenskap och teknik för blivande lärare för förskolan och grundskolans tidiga år. Inom ämneslärarutbildningen ges kurser inom såväl fysik som teknik för blivande lärare för gymnasiet. De ämnesdidaktiskt orienterande och fördjupande delarna, inklusive examensarbeten, är ett stort och viktigt ansvarsområde inom lärarutbildningen. Kontakterna med lärare vid skolor kring bl.a. den verksamhetsförlagda utbildningen, samt med regionala utvecklingscentra, är ett annat viktigt område.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning, kursutveckling, kursansvar, samt handledning av examensarbeten. Undervisningen avser huvudsakligen undervisning i fysik på basårsprogrammet samt undervisning i fysik och fysikdidaktik, respektive teknik och teknikdidaktik på lärarutbildningskurser. Även annan undervisning kan komma att ingå beroende på adjunktens kompetens. Administrativa uppgifter kan förekomma.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
För behörighet för anställningen krävs en lärarexamen med fördjupning i naturvetenskap eller teknik, alternativt en kandidatexamen i fysik eller ett tekniskt ämne med didaktisk fördjupning.

Den sökande ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de första två årens anställning.

Sökanden ska ha god kunskap om, samt egen erfarenhet av svenskt skolväsende och lärarutbildning.

God förmåga att undervisa på svenska är ett krav, med hänvisning till att en stor del av undervisningen kommer att ske på svenska redan från anställningsstart.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt kommer att fästas vid pedagogisk skicklighet.

Erfarenhet av undervisning i fysik eller teknik i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, undervisning i fysik på basårsprogrammet, samt undervisning i teknik och fysik inom lärarutbildning är av särskild vikt.

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper. God samarbetsförmåga, initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är av stor vikt.

Pågående eller genomgången forskarutbildning, t.ex. fram till licentiatexamen, med fysik- eller teknikdidaktisk inriktning är meriterande.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med startdatum 2021-08-01, eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.

 • CV

 • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.

 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.

 • Redogörelse för språkkunskaper

 • Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper om det finns

 • Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 KARLSTAD

Ange referensnr: REK2020/266

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare.

Anställningsform

     Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning

     Heltid

Tillträde

     1 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.

Löneform

     Fast månadslön, individuell lönesättning

Antal lediga befattningar

     1

Sysselsättningsgrad

     100%

Ort

     Karlstad

Län

     Värmlands län

Land

     Sverige

Referensnummer

     REK2020/266

Kontakt

 • Lars Johansson, prefekt, 073 094 3868

 • Jan Andersson, universitetsadjunkt, 054 700 1986

Facklig företrädare

 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434

 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714

 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404

Publicerat

     2021-03-18

Sista ansökningsdag

     2021-04-08

 

 

 

Universitetsadjunkt i fysik, inriktning fysikens alternativt teknikens didaktik

Ort
Utgår

2021-04-15

Ansök nu

Dela detta jobb