pedagogjobb.se

Fakulteten för teknik och samhälle bedriver forskning och utbildning inom datavetenskap, medieteknik, maskin- och materialvetenskap, naturvetenskap, byggteknik samt tillämpad matematik. Teknik i samverkan med näringsliv och omgivande samhälle är grundläggande för vår verksamhet. Vår verksamhet och våra moderna lokaler är centralt belägna i Malmö nära centralstationen och Malmö Live.

Institution

Vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, arbetar 60 lärare och forskare. Institutionen har en internationell prägel med medarbetare från ett tjugotal olika länder.

DVMT erbjuder åtta kandidatprogram och tre masterprogram inom medieproduktion, datavetenskap, datateknik och informatik, samt ett högskoleingenjörsprogram inom datateknik och mobil IT. Våra utbildningar, såväl som våra forskningsaktiviteter, har en tät koppling till omgivande samhälle och näringsliv. De flesta av våra utbildningar erhöll högsta betyg i Universitetskanslerämbetets senaste kvalitetsutvärdering.

Vid institutionen bedrivs teknisk och samhällsrelevant forskning, så som inom området Internet of Things and People (IoTaP) som behandlar uppkopplade föremål i vår omgivning, speciellt ur ett användarperspektiv. Flera av institutionens forskare är aktiva inom forskningssamarbetet Software Center, där Malmö universitet är en partner. Inom Computational Media Lab engagerar sig forskare i utvecklingen av digitala medier, kommunikationsformer och social interaktion. Ett annat centralt fält av institutionens forskning är digitalisering av kollektivtrafik i anknytning till K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

För mer information om DVMT:s verksamhet, se http://mah.se/dvmt

Innehåll och arbetsuppgifter

En universitetsadjunkt bedriver i normalfallet undervisning med kursansvar, arbetar med utbildningsplanering, sköter examination på grundnivå, bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete, samverkar på ett aktivt sätt med det omgivande samhället samt är i varierande grad delaktig i forskning. Inom ramen för anställningen kommer du i första hand att undervisa på högskoleingenjörsprogrammet Datateknik och Mobil IT. Mer specifikt kommer du undervisa i kurser inom datateknik, programmering av inbyggda system, mobila system, signalbehandling, samt handleda i olika projektkurser. Beroende på din profil kan du även komma att undervisa på andra program inom datavetenskap.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har:

 1. Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för anställningen.
 2. Visat pedagogisk skicklighet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • Masterexamen eller civilingenjörsexamen inom ett område av betydelse för anställningen.
 • Erfarenhet inom datateknik, inbyggda system, elektrisk mätteknik, samt signalbehandling.
 • Förmåga att undervisa på svenska eller på engelska.

Meriterande för denna anställning är:

 • Kompetens inom mobila system (mobiltelefoni, radioteknik, mm), internetteknologi, elektronik, realtidssystem, objektorienterad programmering i Java, programmering av mobila enheter.
 • Praktisk erfarenhet av projekt med inbyggda system.
 • Förmågan att undervisa på svenska och engelska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar

Bo Peterson, prefekt, 040-6657619, bo.peterson@mau.se
Johan Holmgren, enhetschef, 040-6657688, johan.holmgren@mau.se
Sara Eriksson, HR-specialist, 040-6657659, sara.eriksson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-03-29.

Ansökan skall innehålla:

 1. Personligt brev
 2. Styrkt meritförteckning
 3. Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 4. Pedagogisk avsiktsförklaring
 5. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 6. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
 7. De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 8. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitet meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2019/42, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress:Malmö universitet, HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2019/42.

Övrigt

Anställningen är tillsvidare på heltid. Malmö universitet kan komma att tillämpa provanställning. 
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Så snart som möjligt

Fackliga företrädare
Stefan Gustafsson, SACO, stefan.gustafsson@mau.se
Naser Eftekharian, ST/OFR, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan

Universitetsadjunkt i datateknik

Ort
Utgår

2019-03-29

Ansök nu

Dela detta jobb