pedagogjobb.se

Logga

Teacher, Special Education

Ansök nu

Teacher, Special Education

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 39 schools and around 28,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.

More about the company and its schools can be found at www.engelska.se

Speciallärare till Internationella Engelska Skolan i Sundbyberg

Internationella Engelska Skolan söker en engagerad och drivande Speciallärare till vår nya skola i Sundbyberg. Du kommer att jobba nära Rektor, Academic Manager, lärare och elever med fokus på att utveckla och driva vårt specialpedagogiska arbete. Du ingår i Elevhälsan och rapporterar till Academic Manager. Du brinner för specialpedagogik och är intresserad av att utveckla och ta del av den senaste forskningen kring individuellt lärande. Du tror på att varje elev kan och har möjlighet att nå sin fulla potential och hjälper lärare och elever att skapa förutsättningar för individuella anpassningar. Du delar IES värderingar och etos och tycker att en säker och trygg skolmiljö är grunden för lärande. Som person är du självständig men tycker om att samarbeta med andra mot gemensamma mål. Du är en sann pedagog som både kan jobba individuellt med eleverna men också trivs att coacha och motivera team och lärarkollegor. Känner du att det här är du? I så fall är du välkommen att söka till vår nya skola i Sundbyberg.

Ansvarsområden

- I samarbete med Elevhälsan vara med utveckla och implementera den specialpedagogiska verksamheten på skolan 
- Ansvara för planering och organisering av elevmöten som sker en till en
- Arbeta med elever en till en
- Delaktig i kartläggning av elevers behov tillsammans med Elevhälsan
- Tillsammans med Elevhälsan planera och implementera lärarhandledning
- Besöka lektioner och ge vägledning och stöd åt lärare för elever med individuella anpassningar
- Inventera och ansvara för hjälpmedel för elever med särskilda behov
- Ansvara för att elever kan använda och använder hjälpmedel
- Bistå och hjälpa Rektor att utveckla skolans pedagogiska verksamhet utifrån elevernas behov

Erfarenhet och Krav 

        Kunskap

- Delar IES värderingar och etos
- Akademisk utbildning inom ramen för specialpedagogik
- Erfarenhet som speciallärare på grundskola
- Erfarenhet av lärarhandledning
- Erfarenhet av kartläggning av elever
- Intresserad av olika digitala hjälpmedelSkicklighet

- Stark förståelse för olika individuella behov
- Duktig på att möta och tillgodose olika elevers behov
- Uppmuntrande och motiverande 
- Skicklig kommunikatör
- Intresserad av att ha bra relationer med elever, föräldrar och lärare
- Färdighet i att utbilda lärare
- Strukturerad och organiserad
- Svenska som första språk Personlighet

- Tror på att varje elev kan och har möjlighet att uppnå sin fulla potential
- Passionerad inom specialpedagogik
- Ärlig och pålitlig
- Ansvarsfull

IES Sundbyberg startade i augusti 2018 och växer och utvecklas för varje läsår med nya elever och lärare. Inför skolstarten i augusti 2020 kommer vi att ha totalt 600 elever i årskurs 4-8. Vi kommer att vara en skola för årskurserna 4-9 med ca 800 elever när vi har växt färdigt. Vi är en skola med en tydlig struktur som möjliggör för lärare att fokusera på att undervisa och där eleverna vet vad som förväntas av dem. Vår värdegrund utgår från att vi tror på elevernas förmåga och potential och vi sätter lärande och kunskap i första rummet. Eleverna lär sig att ta ett personligt ansvar för sin egen utveckling och skolans miljö och att respektera sina skolkamrater, lärare och sig själva.

Vi har under våra 2 första skolår fått mycket fina utvärderingar i undersökningar som föräldrar, elever och personal svarat på. Vi är en internationell skola som följer den svenska läroplanen och undervisningen bedrivs både på svenska och på engelska. I ämnet svenska och SO bedrivs undervisningen bara på svenska. IES är unikt med den breda kompetens våra internationella och svenska lärare tillsammans utgör. Erfarenhet och utbildning från hela världen möts för att skapa den bästa lärmiljön för våra elever. 

För mer information om vår skola, vänligen se www.sundbyberg.engelska.se

Vi ser fram emot din ansökan vilken du sänder till recruitment.sundbyberg@engelska.se. Rekrytering sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Märk ansökan med ”Speciallärare".

Dela detta jobb

Logga
Teacher, Special Education

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB