pedagogjobb.se

Logga

Teacher, Special Education

Ort
Utgår

2020-05-29

Ansök nu

Teacher, Special Education

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 37 schools and around 26,800 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.

More about the company and its schools can be found at www.engelska.se

Svenska:

IES Älvsjö söker nu efter en specialpedagog inför höstterminen 2020.

Vill du arbeta i en internationell miljö med en tydlig vision om utbildning? Vill du dela din kunskap? Är du entusiastisk och vill vara med och utveckla vår skola i Älvsjö?

IES Älvsjö är en skola för årkurs 4-9 med ungefär 760 elever och 80 personalmedlemmar. Skolan ligger nära Stockholm city i direkt anslutning till pendeltåget. 

Vårt elevhälsoteam söker nu efter en specialpedagog för att stötta våra elever i årskurs 4-9. Du kommer att arbeta tillsammans med vår nuvarande specialpedagog som stöttar alla elever och leder vårt team av stödlärare. 

Förutom att utgöra stöd i klassrum innehåller uppdraget att sammanställa, bidra till och delta i arbetet med enkäter, utredningar, uppföljningar och utvärderingar på olika nivå. Därtill kommer en vägledande och konsulterande funktion för ledningsgruppen och andra lärare. Arbetet bygger på samarbete och vi ser helst att du har erfarenhet av att arbeta i team. Du behöver vara strukturerad och organiserad men vi vill även att du är flexibel och förstår hur och att elevernas och skolans behov kan förändras. Du ska vara dedikerad att utvecklas i din roll och i vår skola.

Kvalifikationer:

- Du måste ha en svensk specialpedagogisk examen eller kvalifikation 
- Som person är du driven och strukturerad. God organisationsförmåga är ett krav
- Du har också väldigt god samarbetsförmåga och har erfarenhet av att arbeta i team
- Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på både svenska och engelska. Svenska som modersmål är ett krav för denna position.

I vår skola är engelska arbetsspråk. Du förväntas närvara på möten så väl som att dokumentera (bortsett från officiell dokumentation) och sköta e-post på engelska. Specialpedagogen förväntas kunna kommunicera med elever och vårdnadshavare på både engelska och svenska.

Skicka din ansökan med ett personligt brev och CV till recruitment.alvsjo@engelska.se. Rekrytering sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.

English:

IES Älvsjö is now looking for a special educator for the fall semester 2020.

Do you want to work in an international environment with a clear educational vision? Do you want to share your knowledge? Are you enthusiastic and want to join and develop our school in Älvsjö?

IES Älvsjö is a school for grades 4-9 with approximately 760 students and a staff body of about 80 members. The school is situated very close to Stockholm city center with direct access from the pendeltåg station.

As part of our student care team,  we are now looking for a special educator to support our students in Years 4-9. You will join our current special educator who is supporting all students at school and manages our team of learning assistants.

In addition to providing support in the classroom, the assignment includes conducting surveys, investigations, follow-ups and evaluations at various levels, as well as guidance and consultation to management and other educators. The work is collaborative and we would like you to have experience working in teams. Your work should be structured and ordered but we ask that you are also flexible and understand how the needs of a student and of the school can change. You should be committed to developing in your role and in our school.

About you:

- You must have a special education degree or qualification in Sweden.
- As a person, you are driven and structured. Good organisational skills are a must
- You also will have very good collaboration skills and will have experience of working in teams.
- You should be able to express yourself in speech and writing in both Swedish and English; Swedish as a mother tongue is a requirement for this role.

In the school, English is our staff language. Staff are expected to attend meetings, as well as conduct documentation (unless official documentation) and email communication in English. Our staff language is English. The special educator is expected to communicate with students and parents in both languages.

Submit your application to us along with a personal letter and your resume to recruitment.alvsjo@engelska.se. Recruitment is ongoing, so submit your application as soon as possible.

Dela detta jobb

Logga
Teacher, Special Education

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB