pedagogjobb.se

Logga

Teacher, Mathematics, Ages 10 - 16

Ort
Utgår

2020-08-09

Ansök nu

Teacher, Mathematics, Ages 10 - 16

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 37 schools and around 26,800 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.


More about the company and its schools can be found at www.engelska.se


IES Årsta is a school for grades 4-9 with approx. 768 students and a staff body of about 75 members. The school is situated very close to Stockholm city center, 5 minutes from Gullmarsplan metro station.

We are now looking for a qualified Math teacher for grades 4-9. Included in the work description, aside from common teacher tasks such as planning, teaching, marking and follow-ups, is mentorship for 16 students in one of the year levels that you teach. You have to be available for meetings with parents, students or colleagues and to actively work towards maintaining the IES Ethos and vision. We need a clear classroom management and visible leadership during lessons and and open communication between teacher and students. Focus lies on learning and a calm environment and the schools routines and rules are followed by students and staff alike.

Our hardworking teachers have high ambitions. A nice atmosphere and cooperation is the key to success. It is also the basis for creating a red thread through the grades to guide our students and help the reach their goals.

As a person you are flexible, a dedicated team player and have a positive approach to your subject which leads to you being creative and willing to go the extra mile for your colleagues and students. You have the tools to create a good learning environment in the classroom and your clear leadership and teaching style are the key to your students success. You can differentiate your teaching to reach different students and can work inclusively with different special needs students in cooperation with Student Care and Special Educators. Continuous feedback to students and parents with feedback on progress and needs for improvement is a must and has to take time and be a natural part of your teaching. We are looking someone with a Teaching Degree / Bachelor of Education, feel comfortable with teaching students 10-15 years of age in an international work environment.

IES Årsta är en mellan- och högstadieskola med ca 768 elever och 75 medarbetare. Skolan ligger centralt beläget i Stockholm, endast 5 minuter från Gullmarsplans tunnelbana.

Vi söker nu en behörig lärare i matematik för åk 4-9. I en lärartjänst hos oss ingår, förutom vanliga läraruppgifter som planering, undervisning, bedömning och uppföljning, mentorskap för 16 elever i en årskurs som du också undervisar. Du förväntas vara tillgänglig för möten med föräldrar, elever och kollegor samt aktivt arbeta för IES vision.  Av våra lärare förväntar vi oss ett tydligt och aktivt ledarskap i klassrum och öppen kommunikation med eleverna. Fokus ligger på lärande och studiero. Skolan har rutiner och regler vilka följs av både elever och lärare.

Vårt hårt arbetande lärarkollegium har höga ambitioner och samarbete i nyckeln till framgång. Det är också detta som skapar en röd tråd över årskurserna och ger eleverna redskap och stöd att nå sina mål.

Som person är du flexibel, en hängiven lagspelare med en positiv grundinställning till ditt ämne vilket gör dig kreativ i din lärarroll och villig att göra det där lilla extra för kollegor och elever. Du har verktygen för att skapa en god studiemiljö i klassrummet och ditt tydliga ledarskap och lärarstil bidrar till god måluppfyllelse. Du förmår att differentiera din undervisning för att nå elever i behov av anpassning och stöd, detta i samarbete med vårt elevhälsoteam och specialpedagoger. Löpande återkoppling till elev och vårdnadshavare vad gäller framsteg och utvecklingsområden är en självklarhet och du låter det ta utrymme i din undervisning. Sammanfattningsvis, vi söker behöriga lärare som trivs i mötet med ungdomar 10-15 år i en internationell arbetsmiljö.

Dela detta jobb

Logga
Teacher, Mathematics, Ages 10 - 16

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB