pedagogjobb.se

Studie- och yrkesvägledare till Kärrtorps gymnasium

Ansök nu

Studie- och yrkesvägledare till Kärrtorps gymnasium

Arbetsplatsbeskrivning

Kärrtorps gymnasium ligger i Kärrtorp i södra Stockholm, nära natur och tunnelbana. På skolan går ca 450 elever och utbildningarna som ges är ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, språkintroduktion och programinriktat val. Läsåret 2022/2023 startar vi två nya utbildningar, Teknikprogrammet och Försäljnings- och serviceprogrammet. Vi är en skola för mänskliga rättigheter och samarbetar med Amnesty international och goda relationer mellan ungdomar och vuxna samt ett flexibelt stöd till alla våra elever är viktiga delar i vårt arbete med trivsel och goda studieresultat.

Arbetsbeskrivning

Som studie- och yrkesvägledare på Kärrtorps gymnasium ingår du i skolans elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska, specialpedagoger, resurspedagoger och rektor. Ditt uppdrag är att i ett nära samarbete i EHT och med lärare och övrig personal bidra till elevernas lärande genom att arbeta både främjande och förebyggande för god elevhälsa och goda studieresultat. Som studie- och yrkesvägledare arbetar du på organisations-, grupp-, och individnivå och bidrar utifrån din kompetens till alla elevers lärande genom t ex vägledningssamtal, studieplaneringsmöten, planering och uppföljning av studieplaner, information och planering av individuella val, intag och mottagande av nya elever under läsåret, externa kontakter samt informationsinsatser i samband med mässor och öppna hus. I uppdraget som studie- och yrkesvägledare ingår också att tillsammans med övriga EHT och skolledningen inta ett organisatoriskt perspektiv och bidra till utveckling på ett skolövergripande plan. Precis som för alla andra medarbetare på Kärrtorps gymnasium ingår det i ditt uppdrag att i alla sammanhang vara en god vuxen förebild för våra elever, och genom att vara mycket ute i skolans verksamhet vara en del av deras skolvardag.

Kompetens och kvalifikationer

Kärrtorps gymnasium söker en studie- och yrkesvägledare som har förmåga att samarbeta med olika professioner och vara en del av den helhet som bidrar till trygghet trivsel och lärande för alla våra elever. Detta förutsätter att brett register av arbetsmetoder och kunskaper om ungdomars utveckling och lärande. Du är lugn och tydlig i dina kontakter med både vuxna och ungdomar. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.

Krav:

• Studie- och yrkesvägledarexamen.

• Kommunikativ och samarbetsinriktad och bra på att skapa kontakt och goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare.

• Förmåga att arbeta både med individer, mindre grupper och i klasser.

Meriterande:

• Erfarenhet av arbete som studie- och yrkesvägledare.

• Erfarenhet av Stockholm stads barn- och elevregister BER eller motsvarande.

• Erfarenhet av arbete i gymnasieantagningens system INDRA.

Övrigt

Dela detta jobb

Studie- och yrkesvägledare till Kärrtorps gymnasium

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen