pedagogjobb.se

Logga

Studie- och yrkesvägledare grundskola Sollentuna kommun

Ansök nu

Studie- och yrkesvägledare grundskola Sollentuna kommun

Arbetsbeskrivning

Nu finns möjligheten till en heltidstjänst som studie-och yrkesvägledare på tre av våra fina skolor i Sollentuna kommun. Tjänsten kan vara en deltidstjänst om man önskar. Fördelningen mellan skolorna är 40%, 40 % och 20%.

Vi har välfungerande elevhälsoteam som strävar efter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Teamen består av skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, biträdande rektor och rektor.

Att vara studie- och yrkesvägledare hos oss syftar till att förbereda eleverna för studie och yrkesval och ett kommande arbetsliv. Vägledningen inkluderar undervisning, kontakter med arbetslivet och närsamhället (ex. prao, studiebesök), informationstillfällen, omvärldskunskap och arbetslivsanknytning utifrån respektive ämne, ett stöd vid elevers utvecklingssamtal, återkommande dialog med lärare kring elevernas studier.

Du är en viktig del i elevhälsoteamets arbete med en helhetssyn och ett salutogent förhållningssätt bidrar du till så goda förutsättningar som möjligt för alla elevers utveckling och lärande.

Ditt arbete och ansvarsområden kommer se lite olika ut på skolorna men omfattar i stora drag:
- Samverka med elevhälsan kring elevernas skolgång
- Samverka med externa aktörer
- Informera och vägleda elever och vårdnadshavare om gymnasievalet och framtida yrken
- Vägleda och stödja den enskilde eleven inför gymnasievalet
- Ansvara för föräldramöten inför gymnasievalet
- Säkerställa att bilagor skrivs inför gymnasieval tillsammans med lärarna
- Ansvara och organisera den praktiska arbetslivsorienteringen, PRAO
- Säkerställa att skolans SYV -plan efterlevs och följa upp

Häggvik-Skälbyskolan är en F-9 skola med ca 560 elever med två klasser per årskurs. (40%)

Gillbo-Gröndalsskolan är en F-9 skola med cirka 550 elever med två klasser per årskurs. (40%)
Brageskolan är en kommunal resursskola med ca 100 elever F-9. Alla våra elever har generell språkstörning och/eller autism. Stor vikt ligger på det språkutvecklande arbetet på skolan. Vår vision är “För allas rätt att lyckas” där kommer du in i bilden. Vi behöver en studie och yrkesvägledare som vill jobba med dessa elever och deras framtid. (20%)

Kvalifikationer

Du är en studie- och yrkesvägledare som har stort engagemang att tillsammans med lärare och elevhälsan vill skapa förutsättningar för våra elever i studierna och för deras framtid.

Du är utbildad studie-och yrkesvägledare.

Vi kommer att ha intervjuer fortlöpande.

Med engagemang växer vi tillsammans – vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss! 

Dela detta jobb

Logga
Studie- och yrkesvägledare grundskola Sollentuna kommun

Sollentuna kommun - Utbildningskontoret