pedagogjobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Spontanansökan - Adjunkt/Lektor inom omvårdnad

Ort
Utgår

2021-12-26

Ansök nu

Spontanansökan - Adjunkt/Lektor inom omvårdnad

Just nu har vi inte någon annons ute men vill du visa ett intresse till att jobba hos oss är du välkommen att skickan in en spontanansökan till : ansokan@rkh.se

När vi har en annons ute brukar vi eftersöka en ny medarbetare med följande profil:

Är du intresserad av att tillsammans med engagerade kollegor utvecklas i en dynamisk miljö? Trivs du med stora påverkansmöjligheter, korta beslutsvägar och i ett positivt framåtblickande klimat? Vill du komma till ett sammanhang där ditt bidrag verkligen gör avtryck och syns i helheten? Nu söker vi ytterligare lektorer inom omvårdnad och hoppas att just du vill bli vår nya kollega! 

I rollen som  i omvadjunkt/lektor i omvårdnad kommer du välkomnas av den Hälsovetenskapliga Institutionens 40 medarbetare. Institutionen utgör grunden för högskolans akademiska verksamhet i form av utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning, samverkan internt och externt med andra lärosäten samt med omgivande samhälle.

Du får ett stort ansvar till att vara med och utveckla och utforma ditt uppdrag som lärare i samarbete med dina kollegor i teamet, institutionen och inom högskolan som helhet.

Exempel på huvudsakliga ansvarsområden/arbetsuppgifter

 • driva och utveckla läraruppdraget i rollerna som examinator och/eller kursansvarig, avseende undervisning i omvårdnad och medicin på grund- och avancerad nivå.

 • ingå i ett lärarteam som bedriver kursutveckling både inom kurser såväl som för programmet som helhet.

 • bidra till att utveckla och implementera RKHs profilområden global omvårdnad och global hälsa

 • aktivt medverka för studenters delaktighet och inflytande i arbetet med att vidareutveckla RKHs lärandemiljö och utbildningar.

 • aktivt medverka med pedagogiskt lärande i VIL/VFU moduler.

 • agera som viktig länk mellan utbildning och forskning och vise versa.

I tjänsten ingår tid för egen forskning och kompetensutveckling.

Vi söker dig som är utvecklingsinriktad, öppensinnad och nyfiken. Du har lätt för att samarbeta och bidrar till en god stämning men är saklig och tydlig. Vidare är du ansvarsfull där du med lätthet leder och motiverar dig själv att med struktur genomföra åtaganden samtidigt som du har flexibilitet för att pragmatiskt lösa nya situationer. Avslutningsvis är du bra på att kommunicera med olika målgrupper på ett tydligt, uttrycksfullt och pedagogiskt sätt.

Krav

 • sjuksköterska, specialistsjuksköterska med inriktning omvårdnad/medicin, disputerad i omvårdnad

 • Erfarenhet av olika undervisningsformer

 • Högskolepedagogisk utbildning

 • Erfarenhet med klinisk kompetens

Meriterande

 • Erfarenhet av akademiskt ledarskap

 • Verkat för att utveckla omvårdnad, t.ex. i kliniska förbättrings- och forskning projekt

 • Erfarenhet av handledning inom VIL/VFU

 • Kontaktytor/nätverk inom omvårdnadsområdet lokalt, nationellt och internationellt

 • Digital kompetens samt goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Om Röda Korsets Högskola

Vi är stolta över vårt varumärke - att arbeta för Röda Korsets Högskola är att knyta an till ett starkt varumärke som kännetecknar en tradition av att utbilda högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor sedan år 1867. Vi är ca 65 medarbetare som tillsammans bidrar till att utbilda 850 studenter per år och vår sjuksköterskeutbildning är en av de mest eftertraktade i landet. Tillsammans utvecklar och anpassar vi oss för att möta framtidens behov inom hälsa och vård.

Global hälsa och global omvårdnad sammanfattar vår unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Våra värdeord är respekt, samarbete och tillit och våra ledord för att uppnå önskade resultat vid högskolan är kraftsamling, kvalitet och globalitet.

Vi erbjuder en arbetsplats i ljusa lokaler på campus Flemingsberg, endast 20 minuter från Stockholm central. Vår högskola och fem andra lärosäten inom campus strävar tillsammans med studenter och kollegor mot synergieffekter inom vårt verksamhetsuppdrag. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där arbetstagaren känner sig delaktig, har en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt erbjuds attraktiva förmåner. Läs mer om oss här: www.rkh.se

Spontanansökan

skickas till ansokan@rkh.se

Vänligen skicka in din spontanansökan med nedan meritförteckning:

1. Ansökningsbrev

 • Ange vilken anställning/befordran som söks

 • Motivering för ansökan, sammanfattning av kompetens (högst en A4-sida)

 • Förnamn, efternamn

 • Födelsedatum

 • Adress bostad,

 • Telefonnummer bostad, telefonnummer arbete

 • E-postadress

 • Språkkunskaper

 • Förteckning över bilagor

2. Anställningar

 • nuvarande anställning med korrekt benämning samt anställningsdatum

 • tidigare anställningar och tjänstledighetsperioder

3. Utbildningar och utvärderingar

 • högskoleexamina (ange år)

 • licentiatexamen/doktorsexamen, bifoga examensbevis

 • docentkompetens (ange år), bifoga diplom

 • övrig utbildning t.ex. handledarutbildning och forskarhandledarutbildning, bifoga intyg

 • tidigare bedömningar för professors- eller lektorsanställningar. I det fall bedömningar åberopas ska samtliga utlåtanden bifogas

 • utvärderingar av egen vetenskaplig verksamhet t.ex. utvärderingar från forskningsråd etc.

4. Vetenskapliga meriter

 • kort beskrivning av egen forskningsprofil (max 2 sidor)

 • kort beskrivning av planerad forskningsverksamhet (max 2 sidor)

 • fullständig publikationslista* med tydlig markering av de arbeten som bifogas till stöd för ansökan. Vid sampublicering ska sökandes egen insats klart framgå. 

 1. internationella refereegranskade publikationer

 2. övriga publikationer inkl. böcker och bokkapitel

 3. aktivt deltagande i internationella konferenser under främst den senaste femårsperioden (ange form av aktivitet, t ex plenar föredrag, inbjuden föredragshållare, ordförandeskap, sessionsorganisation, poster etc.) 

*De vetenskapliga arbetena ska i publikationslistan ges en egen löpande numrering från 1 och uppåt och således vara skild från numreringen av övriga merithandlingar. I publikationslistan ska särskilt markeras vilka utvalda arbeten som bifogas. Max 10 vetenskapliga arbeten, som den sökande i första hand vill hänvisa till, bifogas ansökan.

 4.1 Anslagssituation

 • Forskningsrådsmedel

 • Stiftelsemedel

 • EU-medel och andra internationella medel

 • Övrigt
  Ange finansiär, projekttitel, huvud- resp. medsökande, tidsperiod och belopp. 

4.2 Forskningspolitiska uppdrag

 • ledamot i statliga forskningsråd eller kommittéer

 • ledamot i andra anslagsgivande styrelser eller kommittéer

 • andra bedömningar av svenska och utländska forskningsansökningar (antal/år)

 • annan utvärderings- eller rådgivande verksamhet

 4.3 Övriga vetenskapliga meriter

 • nationella och internationella priser

 • ledamot av akademier etc.

 • editorial/advisory board i internationella tidskrifter

 • uppdrag som opponent, ledamot i betygsnämnd, sakkunnig

 • referee för internationella tidskrifter

 • patent

 • handledning av doktorander i forskarutbildning

 • övrig handledarerfarenhet

 • internationella samarbeten som resulterat i publikationer

 • eventuella postdoktorsperioder, inkl arbete utomlands

5. Pedagogiska meriter

Stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten. Den pedagogiska skickligheten dokumenteras och redovisas enligt av rektor fastställd struktur. 

5.1 Pedagogisk egenreflektion

En huvudtext på högst två sidor med rubrikerna:min pedagogiska grundsyn

 • hur jag arbetar med studenternas lärutveckling

 • hur jag arbetar med min egen lärutveckling

 • hur jag bidrar till högskolans organisatoriska utveckling
  ska bifogas/finnas först i ansökan under denna rubrik.

5.2 Dokumentation av pedagogisk verksamhet

Utöver huvudtext ska bifogas bilagor som belyser och intygar den process som beskrivs i den pedagogiska meritportföljens huvudtext. Bilagorna sorteras in under rubrikerna:

 • undervisningsinsatser

 • pedagogisk utbildning

 • utvecklingsarbete och forskning om utbildning

 • utveckling av läromedel och undervisningsmedier

 • erfarenhet av utbildningsplanering och utbildningsadministration

 • populärvetenskapligt arbete

 • övrigt t ex utmärkelser, priser

För att minska mängden dokument rekommenderas du att göra ett kvalitativt urval av dokumenten. Upprätta en lista på övriga dokument under respektive fack. De listade dokumenten ska kunna visas upp på begäran.

 Om du har en annan form av pedagogisk redovisning sedan tidigare; exempelvis en meritportfölj

Även externa meritportföljer, med annan struktur än högskolans egen, bedöms utifrån de perspektiv som nämns i 4.1, nämligen den pedagogiska grundsynen, hur du arbetar med studenters lärutveckling, hur du arbetar med din egen lärutveckling samt hur du bidragit/kommer att bidra till den organisatoriska utvecklingen.

 6. Samverkan och administrativa uppdrag

6.1 Samverkan med näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle

Samverkan med näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och information om forskning och utvecklingsarbete

 • externa kontakter och extern verksamhet

 • näringslivs- och offentligverksamhet

 • forskningsinformation

 • övrigt inom samverkan (t ex deltagande i samhällsdebatten)

 • internationella åtaganden (styrelsearbete etc. i internationella organisationer) 

6.2 Administrativa uppdrag

 • erfarenhet av enhetsledning (forskargrupp, avdelning, institution etc. med angivande av tid och enhetens storlek)

 • medlemskap i styrelser och nämnder inom universitet/högskola under främst den senaste femårsperioden (fakultetsnämnd etc.)

 • andra professionella administrativa uppdrag (ledning av forskningsnätverk etc.)

 • Chef/ledarskapserfarenhet

 • Medverkan vid planering och genomförande av konferenser 

Dela detta jobb

Spontanansökan - Adjunkt/Lektor inom omvårdnad

Röda Korsets Högskola