pedagogjobb.se

Vill du vara med och forma dagens unga i en stimulerande och utmanande skolmiljö. Välkommen till Vivallaskolan!

Om tjänsten
Som specialpedagog ingår du i skolans elevhälsoteam där du bidrar med kunskaper utifrån din profession. Du arbetar självständigt såväl som i team beroende på vad i uppdraget som är i fokus. Vivallaskolan har många rutiner som vi värnar om, samtidigt som vi är i en aktiv process att forma vårt EH och hur dialogen med arbetslagen bäst bör se ut för att eleverna ska få så god måluppfyllelse som möjligt. Du kommer arbeta i ett F-6 perspektiv - i några arbetslag, men inte alla då de fördelas mellan de specialpedagoger som finns på skolan.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter
- du har fördjupad kunskap om barns och ungdomars utveckling och lärande och arbetar utifrån gällande styrdokument
- du visar kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen
- du arbetar främjande och förebyggande samt följer upp och utvärderar insatta åtgärder tillsammans med berörda på organisation-, grupp och individnivå
- du genomför pedagogiska utredningar på organisation, grupp och individnivå om behov av särskilt stöd
- tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal arbetar du för en tillgänglig god lärande lärmiljö för eleverna
- du ansvarar för att vara en kvalificerad samtalspartner samt handleda lärare/skolpersonal och initiera rätt insatser i samverkan med andra yrkesgrupper utifrån elevers behov
- du kan självständigt leda och stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla elever
- du känner till och följer verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
- du arbetar och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns. 

Kompetenskrav
- utbildad specialpedagog
- kunskap om barns och ungdomars utveckling och lärande

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande
- IT- kompetens
- ICDP- diplomerad vägledare

Omfattning och tillträde
Tillsvidareanställning, 80-100 %
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Vivallaskolan är en av Örebros största grundskolor med ca 650 elever, F-9. I höst lämnar åk 7-9 och kvar blir ca 550 barn i skolår F-6. Skolan ligger mitt i Vivalla. Området och skolan präglas av kulturell och språklig mångfald. På skolan talas ett 30-tal olika språk. Skolan har en positiv utveckling och ligger långt fram i de pedagogiska tankarna. Under dryga två år kommer vi delta i ett forskningsprojekt om nyanländas lärande kopplat till Mälardalens högskola. Vi samverkar också med Karlstad Universitet och Skolverket för att fortsätta utveckla det som redan fungerar väldigt bra utifrån organisation och pedagogisk praktik. Under lå -2017-2018 har vi arbetat med Ledarskap i klassrummet. Det kommer vi fortsätta med även under kommande läsår, men vi kommer också fasa in i ett utvecklingsarbete med fokus på extra anpassningar och särskilt stöd på både individ och gruppnivå. Skolans ledord är; Kunskap, Trygghet och Framtid. Visionen är att varje enskild elev ska ha maximal kunskapsutveckling utifrån sina egna förutsättningar. 
Läs mer om vår skola här: https://www.orebro.se/vivallaskolan

Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation. Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. 

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http:www.orebro.se/jobb.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 22 juli 2018.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Specialpedagog till Vivallaskolan

Företag Örebro kommun
Ort
Kategorier
Utgår

2018-07-22

Ansök nu

Dela detta jobb