pedagogjobb.se

Logo

Specialpedagog till skolsociala teamet i Södertälje

Ort
Utgår

2021-09-20

Ansök nu

Specialpedagog till skolsociala teamet i Södertälje

Specialpedagog/speciallärare till Skolsociala teamet
Vill du göra skillnad för Södertäljes barn och unga då är det just dig vi söker.
Socialtjänsten och Utbildningskontoret vill tillsammans arbeta för att stötta ungdomar som är aktuella hos socialtjänsten och vars skolgång inte fungerar.
Det kan handla om ungdomar som har en problematisk hemmiljö eller en begynnande kriminell livsstil, ibland i kombination med psykisk ohälsa.
Även skolgången kan vara problematisk ur flera aspekter.
Med detta som bakgrund har en projektidé vuxit fram, som innebär att ge intensivt samordnat pedagogiskt och socialt stöd till ungdomar i målgruppen
med syfte att öka deras chans att gå ut grundskolan med godkända betyg. Arbetet ska bedrivas i ett skolsocialt team i nära samverkan med skolor i
socialt utsatta områden. Teamet kommer att bestå av en specialpedagog/lspeciallärare och en lärare kopplade till Resurscentrum inom utbildningskontoret och
två familjebehandlare kopplade till Öppenvård ungdom inom socialkontoret.
Arbetsuppgifterna kommer bestå av konsultativt specialpedagogiskt arbete mot sex av våra skolenheter i socio-ekonomiskt utsatta områden samt utveckling
av metodik och erfarenhet inom ramen för projektet. 
Arbetet i skolsociala teamet ingår i ett projekt som sträcker sig fram till och med december 2022, med möjlighet till förlängning.
När/om projektet upphör kan tjänsten komma att överföras till en skolenhet.

Vem är du?

Krav:
- Lärarexamen och specialpedagog/speciallärarexamen
- B-körkort
- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
- Erfarenhet av närvarofrämjande arbete i skolan på konkret nivå

Meriterande:
- Erfarenhet av att arbeta i eller driva projekt
- Kännedom om socialtjänst och utbildningsverksamhet

Personliga egenskaper:
- Vi söker dig som har ett stort engagemang, duktig på relationsbyggande och som har ett salutogent förhållningssätt.
- Vi söker dig som är professionell i din yrkesroll, vilket innebär att du visar respekt för ditt uppdrag och arbetar utifrån vår värdegrund.
- Vi söker dig som är ansvarstagande, vilket innebär att du tar ansvar för ett arbetsklimat som utvecklar verksamheten.
- Vi söker dig som är engagerad, motiverad och nytänkande vilket innebär att du använder din kunskap och dina förmågor för att utveckla verksamheten.
- Vi söker dig som är har god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder dig   

- Du erbjuds ett utvecklande och stimulerande arbete i ett bra arbetsklimat.
- Du erbjuds friskvårdbidrag och semesterväxling
- Vi arbetar efter årsarbetstid vilket innebär att du har möjlighet att lägga upp dina arbetstider flexibelt.

Välkommen till oss!  

Resurscentrum är en verksamhet i Södertälje kommun som fungerar som ett stöd för skolornas arbete. Resurscentrum arbetar tillsammans med skolorna för att skapa goda lärmiljöer, utveckla undervisningen och skapa så goda förutsättningar för alla elever att utvecklas så långt som möjligt. Ett av resurscentrums uppdrag är att stödja skolorna i sitt arbete med elevhälsofrågor, speciellt kring barn och elever i behov av särskilt stöd.

Dela detta jobb

Logo
Specialpedagog till skolsociala teamet i Södertälje

Södertälje kommun – Utbildningskontoret