pedagogjobb.se

Specialpedagog till centrala barn- och elevhälsan

Ansök nu

Specialpedagog till centrala barn- och elevhälsan

Om tjänsten
Vi söker en specialpedagog med kompetens inom matematik och matematiksvårigheter och/eller läs- och skrivsvårigheter. I första hand är tjänsten riktad mot våra grundskolor.  Du ingår i nätverket för specialpedagoger på förvaltningsnivå.

I uppdraget ingår: 
•    att göra observationer, utredningar och handleda både på individ-, grupp- och organisationsnivå. 
•    att genomföra utbildningsinsatser inom ramen för vår utvecklingssatsning på Tillgängliga lärmiljöer 
•    handledning samt att stödja och utmana arbetslagen och de elevhälsoteam som finns på enheterna i arbetet med de elever som befinner sig i verksamheten
•    att vara ett stöd i kartläggningen av lärsituationer, anpassningar samt den pedagogiska, sociala och fysiska miljön utifrån individ, grupp och organisation. 
•    vid behov delta i enheternas elevhälsoteam tillsammans med rektor 
•    att genomföra såväl screening som pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter och/eller matematiksvårigheter. 
•    att arbeta övergripande med att skapa stödmaterial, riktlinjer och strukturer 
•    att bidra med specialpedagogisk kompetens avseende bedömning av tilläggsbelopp och mottagande i särskola
•    att samverka internt och externt

Din profil
Vi söker dig som har specialpedagogexamen med flerårig erfarenhet av specialpedagogiskt arbete eller annan lämplig utbildning som vi finner likvärdig för uppdraget. För tillsvidareanställning som specialpedagog krävs specialpedagogexamen.

Du bör ha god erfarenhet av arbete med utbildning, handledning, konsultation och stöd till arbetslag och pedagoger. Ditt kompetensområde är matematik/matematiksvårigheter och/eller läs- och skrivsvårigheter. Vi lägger stor vikt vid erfarenhet inom det specialpedagogiska arbetet och personlig lämplighet. 

Du är bra på att samarbeta och att skapa öppna och förtroendefulla relationer. Du är engagerad och entusiasmerande. Självständighet, god organisations- och planeringsförmåga samt förmåga att prioritera, skapa struktur och ordning behövs för uppdraget. Det är naturligt för dig att fokusera och driva på för att säkerställa kvalitet och evidens, samt nå goda resultat. Det är viktigt att du trivs med att arbeta i team. Du kan också hantera digitala verktyg såsom Teams och Officepaketet. 

Vill du också arbeta i en framgångsrik förvaltning där ditt uppdrag är av stor betydelse för vår fortsatta utveckling? Varmt välkommen med din ansökan!

Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Enheten för centrala barn- och elevhälsan ingår i utbildningsförvaltningens resurscentrum och får ny organisation från och med 2022. Enheten kommer att organisera flera av elevhälsans professioner och ledas av biträdande enhetschefer och enhetschef. Organisationen kommer att fastställas under höstterminen 2021. 

Vi söker nu en specialpedagog med god erfarenhet av arbete kring läs- och skrivsvårigheter och/eller matematiksvårigheter. I tjänsten ingår uppdrag inom centrala barn- och elevhälsan samt södra området. På södra området finns F-6-skolorna Ljungfälleskolan, Bäckaslövskolan, Torparskolan, Furutåskolan, Ingelstad skola, Nöbbele skola och Uråsa skola samt 7-9-skolan Teleborg Centrum och grundsärskolorna i Växjö kommun. Du kommer att ingå i den centrala barn- och elevhälsan men även i det övergripande elevhälsoteamet på södra området. Tillsammans med skolsköterskor, speciallärare, skolpsykolog och kuratorer kommer du att arbeta med elevhälsofrågor i ett helhetsperspektiv men också på individnivå.
Du kommer organisatoriskt att tillhöra centrala barn- och elevhälsan och rapportera till enhetschef för barn- och elevhälsan. 

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

Dela detta jobb

Specialpedagog till centrala barn- och elevhälsan

Växjö kommun