pedagogjobb.se

I Falu kommun finns en mängd intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Vi har ingenjörer, kommunikatörer, lärare, undersköterskor, projektledare och jurister samt 214 andra yrkesbefattningar. Vår vision är Ett större Falun. Vi ska vara enkla att samarbeta med och till nytta för faluborna. Vi gör skillnad och vi har jobb som märks. Vi är dessutom en arbetsgivare som vill ta tillvara våra medarbetares fulla kompetens - det vet vi leder till utveckling både för individen och för organisationen. För oss är det viktigt att ge våra medarbetare ett hållbart arbetsliv, vilket vi kallar ”Balans i livet”. Vi satsar alltså mycket på de mjuka värdena – hur människor mår, blir bemötta och kan växa – eftersom det är vår definition av att vara en riktigt bra arbetsgivare. I Falu kommun eftersträvar vi jämställdhet och vi ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar därför sökande som bidrar till detta.

Vill du tillhöra ett inspirerande team? Är du en av våra nya medlemmar i Östra skolans Elevhälsoteam (EHT)?

För att säkra en god undervisning för eleverna söker vi nu specialpedagog/speciallärare till Östra skolan i Falu Kommun. Vi söker dig som redan idag bidrar till skolutveckling på din arbetsplats och dessutom uppfyller kriterier för att vara verksam specialpedagog/speciallärare.

Vi på Östra skolan strävar hela tiden efter att  utveckla nya tankar kring pedagogiska arbetssätt. Vill du utvecklas inom ditt yrke som specialpedagog/speciallärare skall du söka dig till oss på Östra skolan!

Vi tycker det är viktigt med ett inkluderande förhållningssätt och med varierande arbetsformer för att alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska kunna nå så långt som möjligt i kunskapsutvecklingen. Klimatet på skolan är öppet och transparent och vi värdesätter tydlig kommunikation. Genom att systematiskt undersöka, analysera och utvärdera verksamheten skapar vi en lärande organisation. Vi utgår från att eleven är kompetent och kapabel att fatta egna beslut och skapar möjlighet att vara delaktig i de gemensamma besluten och för sitt eget lärande.

Östra skolan är Falu kommuns mest centrala F-6 skola och har 363 elever innevarande läsår. Skolan ligger mitt i Falun med närhet till Lugnetområdet och har en mycket fin skolgård. Vi har goda elevresultat, vilket är ett kvitto på systematiskt och gott pedagogiskt arbete från alla som arbetar på skolan. Tillsammans arbetar vi för ett gott arbetsklimat vilket leder till en trygg skolgång för de elever som kommer hit. Vi värdesätter en god dialog med vårdnadshavare. Skolan är utrustad med en till en Chromebook och vi använder oss av G Suite med digitalt klassrum för alla elever i åk 1-6. Varje klassrum är utrustad med antingen en Smartboard eller en kanon för att underlätta undervisningen.

Arbetsuppgifter
Du som får tjänsten förväntas vara delaktig i utvecklingsarbeten vi har aktuellt på skolan genom kollegialt lärande. Tillsammans med övriga lärare och fritidspedagoger skall du verka för att Östras elever når så långt som möjligt och att studiero råder i en trivsam och utvecklande lärmiljö.   

Exempel på arbetsuppgifter kan vara:

- leda öppna seminarier om undervisningen för att sprida kunskap.

- initiera och leda pedagogiska samtal och projekt i syfte att utveckla och
förbättra undervisningen.

- stödja/coacha andra lärare samt vara delaktig i introduktion av nyanställda lärare.

- ingå i förvaltningsövergripande nätverk tillsammans med andra specialpedagoger/speciallärare och bland annat systematisera lärdomar från detta arbete och kommunicera utvecklingsbehov med skolledningen.

- elevnära arbete för att utveckla undervisningen och öka måluppfyllelsen.

- dokumentera i lärplattformen Unikum

- stödja pedagogerna i löpande arbete att upprätta,genomföra och utvärdera åtgärdsprogram

- genomföra kartläggningar och utredningar

Kvalifikationer
- Legitimerad lärare för grundskola 

- Kunskap och vana inom Npf-området

- Digital kompetens, vilket innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogisk hjälpmedel i undervisningen.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som utvecklar din egen professionalism genom att hålla dig väl informerad om skeendet i omvärlden och vad detta kan innebära för dig som pedagog, och möter förändrade krav genom att kritisk granska din egen praktik. Du har lätt för att kommunicera med elever, vårdnadshavare, ledning och kollegor och är en god samarbetspartner. Du har intresse och legitimitet att stödja och handleda kollegor. 

Vi ser att du har förmågan att se alla elevers behov och du får elever att anstränga sig för att lära sig mer. Du är en tydlig ledare i mötet med elever och lärarkollegor där fokus ligger på att skapa en god arbets- och lärmiljö. Du har ett specialpedagogiskt synsätt och förhållningssätt. 

Meriterande kvalifikationer

- Legitimerad specialpedagog eller speciallärare.

Vi erbjuder
Anställningsform: Heltid. Ferietjänst enligt bilaga M. Anställning som specialpedagog/speciallärare utgår från skolans specifika behov av fokusområden.

Varaktighet: Specialpedagog/Speciallärare tjänsterna är organisatoriskt knuten till Östra skolan.

Tillträde: 2019-05-01 eller efter överenskommelse.

Upplysningar

Rektor Ingrid Stenvall 023-826 10 

Fackliga representanter

Lärarförbundet: Lokalavdelningen exp. 023-106 36 lokalombud Helena Thunström 070-330 50 41

Lärarnas riksförbund: Hanna Meijer 023-838 63, 070-517 38 99

Kontaktinformation
Ingrid Stenvall, Rektor

Arbetsplats
Hantverkaregatan 6

791 60 Falun

Logga

Specialpedagog/speciallärare till Östra skolan

Företag Falu kommun
Ort
Kategorier
Utgår

2019-03-27

Ansök nu

Dela detta jobb