pedagogjobb.se

Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga i Östernärke? Som specialpedagog så kommer du tillsammans med pedagoger, elevhälsa och rektor arbeta med att få elever att lyckas i skolan. Vi söker två specialpedagoger och uppdraget kommer till viss del också att inkludera Hampetorp och Kilsmo skola. Detta för att få en än mer samlad elevhälsa för elever i Östernärke. En sådan samlad elevhälsa skapar också bättre förutsättningar för att utveckla elevhälsans arbete.

Om tjänsten
Som specialpedagog så arbetar du med elever och pedagoger i F-9. Det är ett nära samarbete med övriga kompetenser i elevhälsan och rektor för att ta tillvara olika perspektiv på de utmaningar som vi möter i skolans vardag.
I uppdraget ligger också ett nära samarbeta med pedagoger och arbetslag samt att löpande bidra till hur arbetet med elevhälsa kan utvecklas på skolan.
I rollen som specialpedagog kommer du också att vara en central person i skolans elevhälsoteam. Då skolor i Östernärke samarbetar kring olika professioner inom elevhälsan så kommer delar av tjänsten att vara även på Hampetorp och Kilsmo skola.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
- du arbetar med utgångspunkt i att elevhälsan ska bygga på ett inkluderande, förebyggande och hälsofrämjande förhållningssätt för att alla elever ska nå målen och stödjas i sin kunskaps- och sociala utveckling
- du planerar/utreder, genomför och utvärderar stödinsatser för elever med behov av stöd och extra anpassningar på individ, grupp och organisationsnivå
- du ger specialpedagogiskt stöd till pedagoger
- du arbeta med elever på individ och gruppnivå
- du medverkar i det förebyggande och främjande arbetet för att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer
- att du tillsammans med skolans personal deltar i övrigt arbete på skolan
- du stödjer och handleder elever i grundskolan
- du arbetar och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns 

Kompetenskrav
- behörig lärare med specialpedagogutbildning alternativt speciallärarutbildning årskurs 7-9
- erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg i undervisningen och som verktyg för särskilt stöd

Som specialpedagog är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, där du lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar samt anpassar sättet att förmedla budskap till mottagaren. Du är flexibel och anpassar dig till ändrade omständigheter. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande
- erfarenhet av att delta i ett elevhälsoteam
- tidigare erfarenhet som specialpedagog alternativt speciallärare
- erfarenhet av seriesamtal/motiverande samtal och konflikthantering 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Omfattning och tillträde
Tillsvidareanställning 100%
Tillträde: 13 augusti 2018.
Antal tjänster: 2

Om arbetsplatsen
På Odenskolan studerar idag ca 350 elever, från förskoleklass till och med skolår 9. Skolan har Stora Mellösa skola, Askers skola, Hampetorps skola och Kilsmo skola som upptagningsskolor.
Vi arrangerar gemensamma pedagogiska konferenser som alla pedagoger deltar i för att ständigt syna vår praktik och förnya, förenkla och förbättra våra verksamheter tillsammans.
Odenskolan F-9 ligger i Odensbacken, ca 2,5 mil från Örebro. Det är mycket goda kommunikations möjligheter mellan Odensbacken och Örebro.

Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!

Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation. Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb/larare.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 22 juli 2018.

Som en del av denna rekryteringsprocess kommer du att genomföra ett antal arbetspsykologiska test. Syftet är att vi på ett så objektivt sätt som möjligt ska kunna kartlägga faktorer som är viktiga för den aktuella befattningen.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande. 

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Specialpedagog Odenskolan F-9, Hampetorp och Kilsmo skola

Företag Örebro kommun
Ort
Kategorier
Utgår

2018-07-22

Ansök nu

Dela detta jobb