pedagogjobb.se

Logga

Specialpedagog/Elevhälsosamordnare till Rimbo

Ort
Kategorier
Utgår

2019-06-26

Ansök nu

Specialpedagog/Elevhälsosamordnare till Rimbo

Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid för alla invånare. Sök till oss som vill och vågar mer!

Om tjänsten
Vi söker specialpedagog som tillsammans med ledning och skolans personal vill utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Som specialpedagog kommer du att vara Långsjöskolans samordnare för den lokala elevhälsan och arbeta proaktivt för ökad måluppfyllelse.

Arbetsbeskrivning

Att leda elevhälsoarbetet på Långsjöskolan, tillsammans med elevhälsans övriga professioner och arbeta för positiv och stödjande lärandemiljö på hela skolenheten. Samarbeta med lärare, vårdnadshavare och elever, centrala Elevhälsan samt med externa aktörer som BUP och Habiliteringen. Stödja lärare i upprättandet av pedagogiska kartläggningar och gemensamt analysera pedagogiska behov. Stödja lärare i upprättandet av åtgärdsprogram. Vara en kvalificerad samtalspartner och motivera personal till att skapa lärandemiljöer som inkluderar och skapar delaktighet.  

Kvalifikationer

Specialpedagogexamen och erfarenhet av specialpedagogiskt arbete. Du är strukturerad, flexibel och har god förmåga att samverka tillsammans med andra professioner i elevhälsan.

Om arbetsplatsen

Långsjöskolan är en f-9 skola med ca 650 elever och ca 200 barn inskrivna på fritids. Lärare och fritidspersonal är organiserade i årskursarbetslag. Skolledningen består av en t.f rektor och två biträdande rektorer samt två pedagogiska ledningsgrupper (f-3 och fritids samt 4-9) som utgörs av rektorer och arbetslagsledare. Skolan har ett elevhälsoteam bestående av elevhälsosamordnare (bitr. rektor), skolsköterskor, speciallärare, specialpedagog och kuratorer. För ett lustfyllt lärande använder Långsjöskolan IKT, informations- och kommunikationsteknik. Alla undervisningssalar har storbildsprojektorer och dator-/ipadtätheten för eleverna är hög. Att utveckla skrivandet och läsningen och matematikkunskaperna är ständigt aktuella mål. Men lika viktigt är att ge bra förutsättningar för kunskaper i de praktiskt estetiska ämnena vilket vi gör genom välutrustade slöjd-, bild-, musik- och hemkunskapssalar.

Tillträde augusti 2019.

Intervjuer sker löpande under annonseringstiden

Om Norrtälje kommun
Norrtälje är en trygg kommun med drygt 60 000 invånare som lever i en unik blandning av skärgård, levande landsbygd och småstadsliv. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.

2 500 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare där vi tillsammans arbetar efter tre värderingar; invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar. Just nu HBTQ-certifierar vi våra verksamheter, NPF-säkrar skolor och förskolor och utvecklar hållbara stadsdelar. Norrtälje kommun är en rökfri kommun.

• Dyk in på vår webbplats och läs mer om vår vision Global livsstil – lokalt liv. Där kan du också se våra förmåner och bekanta dig med vårt innovativa, Lean-inspirerade Högre höjder.
• Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något minoritetsspråk eller annat språk.
• Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.

Skapa en profilsida hos oss! På så sätt blir det enklare att söka våra tjänster.

Du når din sida på länken nedan:


Länk till din profilsida >

Dela detta jobb

Logga
Specialpedagog/Elevhälsosamordnare till Rimbo

Norrtälje kommun