pedagogjobb.se

Speciallärare till Veta skola

Företag Mjölby kommun
Ort
Utgår

2021-09-30

Ansök nu

Speciallärare till Veta skola

Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 28 000 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2500 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv. Vill du också bli en av oss?

Vill du hjälpa oss att göra skillnad?

Veta skola är en f-6 skola i utkanten av Mantorp, här finns ca 200 elever och 30 personal. Vi arbetar aktivt med "det är viktigt för mig att det går bra för dig" i alla led och vi vill ge alla elever möjlighet att utvecklas till deras bästa jag.

ARBETSUPPGIFTER
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Arbeta för att alla elever ska få det stöd och den hjälp de behöver. Motivera, uppmuntra och visa på ett positivt förhållningssätt gentemot pedagoger och elever. Erbjuda pedagogisk handledning både i och utanför klassrummet. Individinriktade insatser mot elever samt utreda, utarbeta och utvärdera åtgärdsprogram. Undervisa elever enskilt och i grupp. Aktivt delta i skolans utveckling. Dokumentation. Speciallärare är verksam inom skolans verksamhetsområde och arbetsleds av rektor på skolan.

KVALIFIKATIONER
Lärarexamen och vidareutbildning speciallärare. Vi söker dig som har inriktning mot Matematikutveckling (som ger behörighet i att arbeta med undervisning som avser särskilt stöd inom ämnet ) .

Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.

Du står för god etik och sunda värderingar. Du försvarar lika möjligheter både inom organisationen och samhället i stort.

Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.

Du har förmåga att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar.

Vi erbjuder dig en utvecklande och intressant tjänst med goda arbetskamrater.

ÖVRIGT
Mjölby kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Dela detta jobb

Speciallärare till Veta skola

Mjölby kommun