pedagogjobb.se

logga

Speciallärare/specialpedagog till Norrgärdsskolan

Ort
Utgår

2021-05-14

Ansök nu

Speciallärare/specialpedagog till Norrgärdsskolan

Om tjänsten
Norrgärdsskolan är en ny skolenhet i Norrtälje kommun där tidigare Parkskolan slås samman med Grindskolans låg- och mellanstadium. Här bedriver vi från och med höstterminen 2021 en gemensam skola för åk F-6. Som specialpedagog/speciallärare hos oss kommer få du en möjlighet att vara med i en spännande utveckling av den nya enheten. Vi söker två nya medarbetare som vill vara med och driva samt utveckla organisationen så att den stöttar elevernas måluppfyllelse både i arbetet med kollegor och tillsammans med eleverna.

Arbetsbeskrivning:
Som specialpedagog/speciallärare på Norrgärdsskolan blir en viktig del av vårt elevhälsoteam. Du  arbetar för att skapa goda förutsättningar för både personal och elever. Det innebär arbete på organisationsnivå där du stöttar i att utveckla arbetssätt och metoder, att vara rådgivande i resursfördelning, att handleda samt stötta på grupp och individnivå. Du bidrar till pedagogiska utredningar, framtagande av åtgärdsprogram, arbetet med studiestruktur och stöttning direkt till elever som behöver det. Du är även viktig i vårt främjande och förebyggande arbete. Du kommer att samarbeta med en kollega och fördela arbetet tillsammans. 

Kvalifikationer:
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare eller specialpedagog, och är bekväm med att arbeta med låg- och mellanstadieelever. Du är en engagerad och erfaren lärare som vill driva utveckling och skapa förutsättningar för god måluppfyllelse. Du är lösningsorienterad och flexibel i ditt sätt att hitta pedagogiska metoder för att stötta kollegor och elever. Du är ansvarstagande och vill lära tillsammans med andra. Som person är du ansvarstagande, strukturerad och noggrann med gott ledarskap och förmåga att möta elevers olika behov. Du har förståelse för vikten av att skapa goda relationer med våra elever och deras vårdnadshavare. Du har ett professionellt och positivt förhållningssätt samt kan se utmaningar som möjligheter.

 Om arbetsplatsen
Till hösten bildas Norrgärdsskolan, en sammanslagning av dagens Grindskolan åk F-6 och dagens Parkskolan som också är en F-6 skola. Vår verksamhet kommer att bedrivas i både husen men som en gemensam skola och fritidshem. Norrgärdsskolan är  belägen i Norrtälje stad, med stora härliga gräsytor och små skogsområden runt knuten. Vi kommer att bli omkring 560 elever på skolan. Vi arbetar i arbetslag med gemensamt ansvar för eleverna, för att bygga relationer och ge förutsättningar för lärande utifrån inre lust och nyfikenhet. Det gör vi främst genom att möta eleverna där de befinner sig. En förtroendefull relation till elev och vårdnadshavare, samt att se hela eleven är viktiga faktorer i arbetet. Det skapar vi genom att möta eleverna med tilltro på deras förmåga, genom lyhördhet och dialog. Vi arbetar för att eleverna ska tycka att skolan är meningsfull och känna att allt är möjligt. Tillsammans med personal och elever strävar vi efter en stimulerande och trygg skolmiljö och vi arbetar förebyggande och främjande.

Anställningsform
100% Tillsvidareanställning

Tillträde enligt överenskommelse men senast 210801
Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden

 

Dela detta jobb

logga
Speciallärare/specialpedagog till Norrgärdsskolan

Norrtälje kommun - Barn- och utbildningskontoret