pedagogjobb.se

Beskrivning

Grimstaskolan är en F-9 skola med ca. 630 elever, belägen nära naturreservatet i Grimstaskogen. Vi är en mångkulturell skola med engagerade pedagoger och vetgiriga elever. Skolan arbetar språkutvecklande och bygger goda relationer med elever och vårdnadshavare. Vi satsar på IT i undervisningen och alla elever och medarbetare har varsin Ipad. Skolan präglas av ett undersökande och samarbetande klimat. Kollegialt lärande prioriteras.

Skolan har ett komplett elevehälsoteam med skolsköterska, kurator, psykolog, SYV och specialpedagoger.

Arbetsuppgifter

Som speciallärare/specialpedagog ger du stöd till elever framförallt i matematik och svenska. Du handleder pedagoger och elevassistenter runt anpassningar och kompenserande hjälpmedel och hjälper till att utforma anpassade arbetsuppgifter för elever med exempelvis dyslexi, språkstörning och autism.

Du har ett nära samarbeta med övriga specialpedagoger på skolan, dina lärarkollegor i arbetsenheten samt kollegorna i EHT.

Skolan arbetar inkluderande och ditt uppdrag är att tillsammans med pedagogerna skapa goda lärmiljöer utifrån elevernas behov och förutsättningar.

I tjänsten ingår att planera för vilka screeningar som ska göras i olika årskurser samt genomföra dem och följa upp dem tillsammans med klasslärarna. Vid behov skriver du underlag för remiss till vidare utredningar.

Som speciallärare/specialpedagog följer du upp och arbetar med elever som inte når målen och utifrån lärarnas information skriver du pedagogiska utredningar och upprättar åtgärdsprogram samt planerar specialpedagogiska insatser samt utformar särskilt stöd för de elever i behov av det.

Som speciallärare/specialpedagog ansvarar du för specialundervisningen på mellanstadiet samt leder resursteamet i årskurs 4-6.

Kvalifikationer

Du är utbildad speciallärare eller specialpedagog. Du är behörig för att undervisa i både matematik och svenska i åk 4-6. Du är en erfaren pedagog som har lätt för att bygga goda relationer till eleverna och skapa gynnsamma lärmiljöer.
Du har lätt för att samarbeta med dina kollegor och har även goda handledaregenskaper som kan nyttjas i det kollegiala lärandet.

Meriterande är kunskap om och erfarenhet av att arbeta med elever med språkstörning och autism samt elever med matematiksvårigheter.

Speciallärare/specialpedagog

Ort
Utgår

2019-03-27

Ansök nu

Dela detta jobb