pedagogjobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.
Logo

Speciallärare på Viksbergskolan

Ort
Utgår

2022-06-29

Ansök nu

Speciallärare på Viksbergskolan

Viksbergskolan söker nu en engagerad speciallärare

Vill du arbeta på en F-6 skola som startades 2018 och som vill lite mer? 
Vill du arbeta på en skola som alltid har lärande och hälsa i fokus?   
Vill du arbeta på en skola som lägger stor vikt vid att arbeta hälsofrämjande och förebyggande? 
Vill du arbeta tillsammans med engagerade, nyfikna, skickliga och modiga kollegor?    
Vill du arbeta på en arbetsplats med god gemenskap och ett salutogent arbetsklimat?   
Vill du vara en del i att fortsätta att utveckla vårt elevhälsoarbete på grupp- och individnivå?     
Vill du arbeta i en av Sveriges mest intressanta skolkommuner?  

Har du svarat ja på dessa inledande frågor är du redo för Viksbergskolan.

Viksbergskolans omtyckta specialpedagog ska efter sommaren gå vidare mot ett spännande uppdrag på en annan skola i kommunen. Av den anledningen söker vi nu en engagerad speciallärare till Viksbergskolan. 

Viksbergskolan

Viksbergskolan är en F-6 skola med ca 350 elever. Skolan är en miljöcertifierad byggnad där lärmiljöerna är både tillgängliga och varierade. Vårt arbete präglas av rörelse och hälsa och har utsetts som en certifierad Generation Pep skola för år 2022. Vi ser rasten som skoldagens svåraste lektion och arbetar aktivt med lärarledda och styrda rastaktiviteter som säkerställer lärande, trygghet och trivsel. 

Viksbergskolan har stort fokus på tillgänglig, begriplig, och varierad lärarledd undervisning. Undervisningen planeras, genomförs och utvärderas av lärarna tillsammans, både runt årskurserna och över hela stadiet. Planeringen av undervisningen tar sitt avstamp i elevers lärande. För att åstadkomma detta kartlägger vi, följer upp samt bedömer eleverna löpande för att kunna anpassa och planera undervisningen utifrån var eleverna befinner sig. 

Viksbergskolans elevhälsoteam är en tvärprofessionell arbetsgrupp med ett stort fokus på det främjande och förebyggande arbetet. Skolans elevhälsoteam verkar för att lärande och hälsa går hand i hand, i syfte att säkerställa elevernas kunskaps- och sociala utveckling. Viksbergskolan arbetar också med ett målstyrt, behovsstyrt kollegialt lärande under ledning av elevhälsoteamet, den pedagogiska ledningsgruppen samt den administrativa ledningsgruppen. Det sker kontinuerligt och utgör basen för vårt utvecklingsarbete kring lärares lärande.   

Viksbergskolan står nu inför sitt femte upprop och vi är stolta över så mycket! Vi är stolta över vår tillgängliga och varierande undervisning, vår HjärnFys, de välplanerade rastaktiviteterna och det lärande som ständigt sker. Vi är stolta över det kollegiala lärandet som sker i arbetslag och ämneslag och att vi vågar pröva och ompröva undervisning i syfte att utvecklas. Vi är stolta över det salutogena förhållningssätt som genomsyrar skolan och som stöttar oss när det blir svårt. Vi är helt enkelt stolta över vår skola! Nu växer vi oss större och söker fler lärare till Viksbergskolan.  

Ta chansen!  

Du behöver vara legitimerad men du behöver inte kunna allt. Däremot behöver du vara modig, nyfiken och samarbetsorienterad då vi arbetar i lärarlag och där fokus ligger på tillgänglig undervisning för alla elever, oavsett funktionsförmåga. Vi vill fortsätta att fylla Viksbergskolan med engagerade lärare. Är du intresserad av att vara en del i att fortsätta bygga och utveckla en skola från grunden och tillsammans med oss forma verksamheten utan att gamla mönster stör?  

Då ska du söka tjänsten på Viksbergskolan med tillträde under höstterminen.

Vad erbjuder Viksbergsskolan dig?   
- En arbetsplats med god gemenskap och engagerade, nyfikna och skickliga kollegor 
- En arbetsplats där du får ägna tid åt eleverna och undervisning i lag med kollegor 
- En arbetsplats med möjlighet att påverka din och dina kollegors vardag, verksamhet och utveckling 
- En arbetsplats med gemensamt, schemalagt och strukturerat kollegialt lärande i syfte att utveckla undervisning och stärka professionen utifrån analys av resultat 
- En arbetsplats där du får ta ansvar och har möjlighet att påverka din och dina kollegors vardag, verksamhet och utveckling  
- En arbetsplats med tillgång till handledning av utvecklingslärare och förstelärare 
- En arbetsplats där den fysiska lärmiljön är tillgänglig och begriplig för alla elever 
- En arbetsplats där elevhälsan börjar i klassrummet 
- En arbetsplats som fokuserar på rörelse, hälsa och aktiva lärarledda raster 
- En huvudman som erbjuder ett friskvårdsbidrag årligen på 3 000 kronor   

Vad förväntar vi oss av dig? 
- Att du har speciallärarexamen  
- Att du är trygg, stabil och har goda självinsikter i din yrkesroll 
- Att du ser läraruppdraget som ett gemensamt uppdrag där du tillsammans med kollegor organiserar undervisning utifrån regelbundna avstämningar av elevernas kunskapsutveckling både på grupp- och individnivå 
- Att du har förmåga att inspirera och engagera eleverna och anpassa din undervisning utifrån elevernas individuella förutsättningar  
- Att du har fokus på elevernas lärande, trygghet och trivsel 
- Att du är en tydlig ledare med ett salutogent förhållningssätt 
- Att du har förmåga att skapa goda relationer och kan kommunicera väl med elever, vårdnadshavare och övriga kollegor 
- Att du tar initiativ och är trygg i mötet med nya utmaningar 
- Att du är flexibel och lösningsinriktad 
- Att du i alla sammanhang agerar professionellt och tar ansvar 
- Att du bidrar till helheten och är villig att leverera det lilla extra!

Är du redo för Viksbergskolan? Det är här det händer!   

Titta gärna in på våra sociala medier så får du en bild av det som händer på Viksbergskolan.   

Varmt välkommen att söka tjänsten!  

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.    

Tjänsten kan komma att tas i anspråk vid omställning.  

Dela detta jobb

Logo
Speciallärare på Viksbergskolan

Södertälje kommun – Utbildningskontoret