pedagogjobb.se

Speciallärare i grundsärskolan åk 4-6 Fruängens skola

Ort
Utgår

2021-06-27

Ansök nu

Speciallärare i grundsärskolan åk 4-6 Fruängens skola

Arbetsplatsbeskrivning

Fruängens skola är en F-9-skola med 660 elever och cirka 120 anställda. Skolan, som är K-märkt, invigdes 1958 och har varsamt renoverats och moderniserats genom åren. Klassrummen håller hög standard och i skolans elevhälsoteam ingår skolläkare, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.

Grundsärskolan har i huvudsak inriktning ämnen och för närvarande finns ca 30 elever inskrivna fördelade på fyra undervisningsgrupper; två i åk 1-6 och två i åk 7-9.

Arbetsbeskrivning

Lärare i grundsärskolan i åldersblandad grupp i åk 4-6, i de teoretiska ämnena. Ansvarig lärare d.v.s. handledarskap för elevgruppen ingår. Ingå i grundsärskolans arbetslag, delta i möten, konferenser mm. Nära samverkan med assistenter och övrig personal.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare med påbyggnadsutbildningen speciallärare med inriktning utvecklingsstörning.

Erfarenheter av målgruppen och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är positivt. Ditt mål är att varje elev ska utveckla sin självständighet och kompetens optimalt utifrån sina förutsättningar, och uppleva att de lyckas. Du skapar en positiv och trygg lärmiljö genom struktur och tydlighet i klassrummet såväl som i ditt ledarskap, samt genom att bygga en förtroendefull relation med varje elev. Du utvärderar metoder, arbetssätt och arbetsformer formativt, för att ständigt utveckla din undervisning.

Vi söker dig som har god förmåga till samarbete och söker och delar med dig av kunskaper, erfarenheter och information i syfte att utveckla verksamheten. Du omsätter systematiskt skolans mål, planer och beslut. Vi söker med andra ord dig som "brinner för" denna målgrupp, är en kreativ och problemlösande person som ser möjligheter i utmaningar.

Övrigt

Tjänsten är en lärartjänst med ferier.

Tjänsten tillsätt under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal inom Stockholms stad.

Dela detta jobb

Speciallärare i grundsärskolan åk 4-6 Fruängens skola

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen