pedagogjobb.se

Almunge skola

Almunge skola söker dig som är speciallärare eller specialpedagog!

Almunge skola är en trivsam skola på landet nära staden. Med internationella kontakter i ett årligt Europeiskt utbytesprojekt, medvetet valda studiebesök och Upplandsleden vid skolgårdsgränsen kombinerar vi det bästa av två världar. Skolan präglas av en professionell, avspänd och vänlig atmosfär med 440 elever i åk F-9. Förutom ändamålsenliga lokaler har vi ett välsorterat skolbibliotek med bibliotekarie, en stor sporthall med undervisningsbassäng och natur som möjliggör många olika aktiviteter under alla årstider. Under läsåret 2019/2020 startade vi upp ett Pulshöjande projekt för att skapa ytterligare förutsättningar för eleverna att nå höga resultat och må bra, vilket numera ingår i elevernas dagliga schema. För oss på Almunge skola är elevernas trygghet och trivsel lika viktig som utvecklingen mot kunskapskraven. För att säkerställa detta har vi ett komplett elevhälsoteam och ett aktivt elevråd som driver frågor av stor betydelse för eleverna. Som medarbetare på Almunge skola är du delaktig i en skola som skapar de bästa förutsättningarna för inlärning.

Läs mer om skolan här (https://almungeskola.uppsala.se)

Ditt uppdrag
Du är en del av skolans elevhälsoteam som förutom speciallärare/specialpedagog består av skolsköterska, skollogoped, kurator, psykolog, studie- och yrkesvägledare och skolledning. Du deltar i elevhälsoteamets förebyggande och hälsofrämjande arbete på organisations-, grupp- och individnivå. I dina arbetsuppgifter ingår att erbjuda pedagogisk handledning till enskilda pedagoger eller arbetslag . Ge stöd till elever inom klassens ram, men också enskilt eller i mindre grupper. Arbeta för att hitta arbetsformer och extra anpassningar som gynnar alla elevers utveckling mot att nå målen. Göra kartläggningar/analyser på organisations- grupp- och individnivå av elevers studiesituation vid uppkommit behov av stöd och hjälpa till vid upprättandet av åtgärdsprogram. Jobba i nära samarbete med övriga professioner i elevhälsoteamet och samverka med externa stödresurser.

Din bakgrund
Vi söker dig som har lärarexamen, kompletterad med speciallärarutbildning alternativt specialpedagogutbildning. Du har erfarenhet av arbete kring elever med behov av särskilt stöd och gärna även erfarenhet av att arbeta med SVA. Vidare har du goda IT-kunskaper och kunskaper om kompensatoriska hjälpmedel.

Du är en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Du är också en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv.
Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap och du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Bodil Eriksson, rektor 0174-27 00 24

Facklig företrädare:
Victoria Nyrén, Lärarförbundet 0174-27 00 26
Anna Moberg, Lärarnas Riksförbund 0174- 27 00 38

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 11 80.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Speciallärare alternativt specialpedagog

Företag Uppsala kommun
Ort
Kategorier
Utgår

2020-09-25

Ansök nu

Dela detta jobb