pedagogjobb.se

Speciallärare 2020/2021

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 36 schools and around 25,600 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.

IES Eskilstuna is one of the largest schools in Sweden with nearly 1,300 students enrolled in grades 1-9 and approx 140 staff members.

Speciallärare

Tjänsten innefattar undervisning, handledning, genomförande av screeningar, utredningar och pedagogiska kartläggningar, vara kontaktperson för externa aktörer, analysering av resultat samt att föreslå insatser och åtgärder för högre måluppfyllelse. Du ingår i skolans elevhälsoteam. Det pedagogiska arbetet sker företrädesvis tillsammans med lärare, men även som arbete med enskilda elever och i mindre grupp.

Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt påverkar aktivt och stimulerar eleverna till att nå sin fulla potential.

Du genomför utbildning för och handledning av medarbetare samt är ett stöd till ledningen i arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med Speciallärarexamen. Det är meriterande om du har utbildning eller tidigare erfarenhet av talpedagogik och du behöver vara kunnig i olika modeller för läsinlärning och skrivutveckling. Har du också tidigare erfarenhet av undervisning mot de tidigare åren samt i rollen som specialpedagog respektive speciallärare är det också ett plus.

Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har en god förmåga att omsätta läroplanens och skollagens innehåll till praktik. Du tycker om att arbeta med, samt har god kompetens i matematikutveckling och du har erfarenhet av pedagogiskt arbete med digitala verktyg.

Då arbetet bedrivs i arbetslag förutsätter detta en god samarbetsförmåga. Du ser eleverna i ett helhetsperspektiv och har med ett positivt förhållningssätt förmågan att skapa goda relationer med elever, föräldrar och kollegor.

Välkommen med din ansökan!

Dela detta jobb

Logga
Speciallärare 2020/2021

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB