pedagogjobb.se

Socialpedagog till fritidshemmet

Företag Täby Friskola
Ort
Kategorier
Utgår

2021-04-29

Ansök nu

Socialpedagog till fritidshemmet

I Täby Friskola strävar vi efter ett gemensamt förhållningssätt där vår värdegrund är väl förankrad hos både elever och medarbetare. Vi värnar en tillgänglig lärmiljö där alla elever och medarbetare erbjuds möjlighet att utvecklas och känna stolthet för den man är.

Täby Friskola är Täbys äldsta friskola med elever från F-klass till åk. 9. Vi har ca 1000 elever fördelade på sex mindre enheter, runt om i Täby. De små enheterna skapar en familjär miljö där alla elever blir sedda.

Våra servicefunktioner i form av IT-support, vaktmästarteam och HR bidrar till den goda kvalitén på vår arbetsplats. Vi har dessutom ett mycket uppskattat elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, specialpedagoger/speciallärare, skolpsykolog samt rektor.

På Täby Friskola har vuxna och elever en nära relation och relationsskapandet bidrar i mycket stor utsträckning till elevernas fina utveckling som medmänniskor, både kunskapsmässigt och socialt. Du som söker till oss har lätt för att skapa kontakt med elever, kollegor och föräldrar.

Arbetsuppgifter
Som socialpedagog arbetar du i nära samarbete med personal i skola, fritidshem och elevhälsa. Du arbetar praktiskt och behovsanpassat med enskilda elever och mindre grupper av elever på skolan. I ditt jobb uppmärksammar och stödjer du elever utifrån sociala svårigheter i skolmiljön. Du arbetar aktivt med insatser för en förändring i t ex motiverande samtal. I din roll verkar du för goda relationer med vårdnadshavare. Du arbetar för att höja skolans måluppfyllelse med fokus på elevens egen utveckling samt trygghet och trivsel.

Uppdraget innebär att du:

 • arbetar på fritidshemmet

 • tillsammans med skolans personal ansvara för trygghetsarbete genom elevsociala aktiviteter, t e x rastaktiviteter och gruppstärkande aktiviteter samt ansvara för enhetens trygghetsteam

 • arbetar som stöd enskilt med elever eller med mindre grupper under skoltid

 • ansvarar för elevråd

 • ger stöd till elever, föräldrar och personal i sociala frågor och arbetar förebyggande och främjande

 • arbetar aktivt med skolans värdegrundsarbete

 • genomför samtal i syfte med att göra skolan tryggare

 • handleder personal kring t ex konfliktsituationer

 • arbetar nära med elevhälsan

 • förebygger skolfrånvaro och agerar direkt på frånvaro med olika insatser som främjar skolnärvaro

 • vara en länk mellan skola och vårdnadshavare

Vi söker i första hand dig med erfarenhet från arbete på fritidshem. Hänsyn tas till personlig lämplighet. Du:

 • är professionell, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga

 • är skicklig på att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare

 • har ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt

 • har höga förväntningar på elever och verksamheten

 • kan vara flexibel och ändra struktur och arbetssätt utifrån aktuellt sammanhang

 • är tydlig, lyhörd och anpassar ditt sätt att kommunicera efter rådande situation

 • har ett förhållningssätt som stämmer överens med vår värdegrund

På Täby Friskola är du aldrig ensam i utmaningar eller problem, vi stöttar varandra.

Dela detta jobb

Socialpedagog till fritidshemmet

Täby Friskola