pedagogjobb.se

Skolsköterska till grundskolan

Ort
Kategorier
Utgår

2019-06-23

Ansök nu

Skolsköterska till grundskolan

Karlskoga är vackert beläget vid Möckelns strand och här bor ca 30 000 invånare. Vi är en stad med framtidstro som bubblar av aktiviteter och nytänkande.

Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Kommunen tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped.

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med elever i grundskolans förskoleklass till årskurs 6 i Karlskoga kommun.
I rollen som skolsköterska arbetar du förebyggande och hälsofrämjande genom hälsoenkäter och hälsosamtal, enligt Skollag samt Hälso- och sjukvårdslag. I skolsköterskans roll ingår att vara en aktiv del i skolans elevhälsoteam samt att vara en professionell företrädare för det hälsofrämjande arbetet. Elevhälsoteamet (EHT) består av rektor, skolkurator, lärare med specialpedagogisk kompetens, skolpsykolog och skolsköterska.
Du ansvarar för att systematiskt planera och följa upp elevhälsans medicinska insats på skolan. Du ska även erbjuda vaccinationer och hörselundersökningar enligt gällande program samt organisera och utföra hälsoundersökningar (förskoleklass och årskurs 4).
Skolsköterskorna är en sammansvetsad grupp och har;
• 1 tim. /mån kompetensutveckling runt metodbok under ledning av medicinskt ledningsansvarig skolsköterska.
• Arbetsplatsträff sker 1 ggr/mån tillsammans med verksamhetschef centralt skolstöd.
• Arbetslagsträffar under ledning av verksamhetschef centralt skolstöd med frågor av social och organisatorisk art sker 1ggr/mån.
Skolsköterskan ska genom alla utförda insatser stödja elevernas lärande mot utbildningens mål.
Vi erbjuder dig en mentor, regelbundet en gång per vecka under ditt vikariat.
Välkommen till oss!

KVALIFIKATIONER
Legitimerad sjuksköterska.
Meriterande är om du har vidareutbildat dig inom barn- och ungdom, öppen hälso- och sjukvård eller har skolsköterskeutbildning.
Likaså är det en merit om du tidigare har arbetat i journalsystemet PMO.
Vi önskar att Du är engagerad i utvecklingsfrågor som rör elevhälsans medicinska insats men också främjande arbete för alla elever så att de kan nå grundskolans mål. Du bör ha egenskaperna att vara lyhörd för elevernas behov, ha förmågan att ta egna initiativ samt ha en dokumenterat god förmåga att samarbeta med kollegor och övriga samverkansparter. Erfarenhet i yrket önskas.

ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen.

Dela detta jobb

Skolsköterska till grundskolan

Karlskoga kommun Skolförvaltningen