pedagogjobb.se

Logo

Skolsköterska med kuratorsuppdrag till Viksbergskolan

Ort
Kategorier
Utgår

2020-09-28

Ansök nu

Skolsköterska med kuratorsuppdrag till Viksbergskolan

Viksbergskolan har haft sitt andra upprop och vi ser att skolan är populär, vi växer oss större. Vi söker nu skolsköterska! Ta chansen!
Vi vill fylla på skolan med lika engagerade, drivna och kreativa personer som vi redan har. Just nu söker vi skolsköterska och där tjänsten kan kombineras med kuratorsuppdrag för att växa i omfattning. Är du intresserade av att vara en del i att fortsätta bygga en skola från grunden? Då ska ni söka tjänsten som skolsköterska på Viksbergskolan.
En dag på jobbet  
Som skolsköterska på Viksbergskolan kommer ni att ingå i ett kreativt, nyfiket och drivande sammanhang. Ni är en viktig del i laget som ska bygga en ny skola där tankar och idéer är det som driver och formar skolan. Viksbergskolan är det vi tillsammans gör den till. Redan nu, efter det första läsåret, märks det att engagemanget och drivet i personalgruppen är enormt.  
Som skolsköterska på Viksbergskolan ansvarar du för att genomföra kontinuerliga hälsobesök och hälsosamtal enligt basprogrammet samt vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Elevhälsans medicinska del arbetar för att minimera risken att elever av hälsoskäl, både fysiska och psykiska, hindras i sin utveckling. Skolsköterskan har en nyckelfunktion i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete för att stödja eleverna. Som skolsköterska är du en del av skolans elevhälsoteam. Att arbeta i elevhälsoteamet innebär att ha en ledarroll i skolans elevhälsoarbete med ett nära samarbete med övriga funktioner. Du arbetar elevnära på både på grupp- och individnivå.  Tillsammans med skolans elevhälsoteam och skolpersonalen verkar vi för att lärande och hälsa går hand i hand för att säkerställa elevernas kunskaps- och sociala utveckling.  Vidare ingår enklare sjukvårdsinsatser, konsultation samt rådgivning och stöd i medicinska frågor utifrån elevens, vårdnadshavares och skolans behov.
Tjänsten som skolsköterska går att kombinera med kuratorsuppdrag för att växa i omfattning. Som kurator på Viksbergskolan ingår psykosocialt arbete med elever i grupp. Det kan ske både i klass och olika gruppkonstellationer. I och med rollen i elevhälsoteamet ingår handledning och konsultation av skolan personal samt samtal med enskild elev, vårdnadshavare vid behov. Övriga kuratorsuppdrag som kan vara aktuella är bidragande till olika typer av kartläggningar (pedagogiskt och socialt). Som en del av skolans personalgrupp och elevhälsoteam arbetar du aktivt med skolans värdegrundsarbete.
Precis som övriga medarbetare på Viksbergskolan ser du fram emot att fysiskt aktivera dig. Vi kallar vårt arbete för HjärnFys då både knopp och kropp mår bra av daglig rörelse. Aktiviteterna kan variera mellan allt från pausgymnastik, expeditioner, rastaktiviteter och/eller andra hälsofrämjande elevaktiviteter.  
Vill du vara en del i detta och arbeta tillsammans med oss att försätta bygga Södertäljes nyaste skola? Då ska du söka tjänsten som skolsköterska på Viksbergskolan!  
Vem är du?  
Du är utbildad sjuksköterska med specialistutbildning som skolsköterska.
Du vill utvecklas i din roll och söker ett sammanhang att få växa i.
I din roll är det viktigt att du har ett salutogent förhållningssätt och att du också kan leda andra i detta förhållningssätt.
Förutom samarbete inom skolan ingår samarbete med andra myndigheter och aktörer utanför skolan såsom socialtjänsten, sjukvården. Arbetet ställer krav på hög samarbetsförmåga och goda ledaregenskaper
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete som skolsköterska
Kuratorsuppdrag 
Personliga egenskaper
Du känner dig trygg i din yrkesroll
Du har förmåga att fatta egna beslut.
Du är kreativ och söker självständigt lösningar.  
Du arbetar strukturerat och följer systematiskt upp och utvärderar ditt arbete.  
Du ska värdesätta kulturella olikheter och respektera olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet.
Vi erbjuder er  
Du ingår i ett nätverk med skolsköterskorna i kommunen.
Utöver detta erbjuder Södertälje kommun sina medarbetare ett friskvårdsbidrag årligen på 3 000 kronor. 
Vidare får du som medarbetare på Viksbergskolan möjlighet att påverka er och era kollegors vardag, verksamhet och utveckling.  

Välkommen till oss!  
Viksbergskolan är Södertälje kommuns nyaste skola med elever från årskurs F–6. Fullt utbyggt kommer Viksbergskolan ha ca 420 elever med två klasser per årskurs. 
Viksbergskolan är en miljöcertifierad byggnad. Utomhusmiljön har flera pedagogiska inslag som uteklassrum, hinderbanor och lekplatser. Viksbergskolans arbete präglas av rörelse och har ett tydligt hållbarhetsperspektiv. 
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.  
Intervjuer sker löpande även under ansökningstiden.

Dela detta jobb

Logo
Skolsköterska med kuratorsuppdrag till Viksbergskolan

Södertälje kommun – Utbildningskontoret