pedagogjobb.se

Vill du jobba i en inspirerande arbetsmiljö med trevliga elever och medarbetare? Vi erbjuder möjlighet att påverka din egen arbetstid, kompetensutveckling och nätverksträffar. Välkommen att söka ett spännande och utvecklande uppdrag hos oss!

Om arbetsplatsen

Grund och gymnnsiesärskolan består av cirka 30 elever och cirka 32 engagerade medarbetare och kollegor. Vi är legitimerade lärare, specilapedagoger och elevassistenter. Vi arbetar med starkt elevfokus och behöver nu efter en omorganisation hjälp med den mediciska delen av elevhälsan. En enhet finns i Nynäshamn och en mindre i Ösmo.

Särskolan har kunskap som ledstjärna och är en kunskapsskola där elever utifrån sina förutsättningar skall ges möjlighet att utvecklas för att vara väl förberedda för ett vuxenliv i arbete, boende och fritid.

Särskolans verksamhet vänder sig till barn och ungdomar som har en utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada och som inte bedöms kunna nå de nationella målen i grundskolan eller i gymnasieskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskolor, grundskolor, gymnasieskolan, grund- och gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen samt kultur och fritidsaktiviteter. Vi som arbetar här har varierad bakgrund och erfarenhet och vår främsta uppgift är att erbjuda alla barn en trygg läroplats, med kunskapsinhämtning i fokus. Vi ska rusta våra barn och ungdomar för framtiden och erbjuda dem de verktyg de behöver. Vi erbjuder en utvecklande pedagogisk miljö i enlighet med de lagar och direktiv som finns, för att ge alla elever en stabil kunskapsgrund att stå på.

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som skolsköterska är att genomföra hälsobesök och kontroller enligt basprogram för elever i aktuella årskurser, totalt 20-25 elever inom grund och gymnasiesärskolan..

Du arbetar främjande och förebyggande med elevers fysiska, psykiska och sociala hälsa. Du har en öppen mottagning för rådgivning, samtal, enklare sjukvård där du kan undersöka, bedöma, åtgärda och hänvisa vidare. Du har även ansvar för dokumentation (skolhälsovårdsjournaler) och statistik. Du samarbetar med de övriga skolsköterskorna i kommunen.

Anställningsvillkor: Deltid, 20 %

Det här söker vi hos dig

För att lyckas i din roll har du:

  • Legitimation som sjuksköterska med specialistutbildning inom barn- och ungdom, distrikt/ skolsköterska
  • Goda kunskaper om olika diagnoser och elever med intellektuell  funktionsnedsättning
  • Eget medicinskt yrkesansvar enligt SFS 1998:531
  • Erfarenhet av liknande arbete ses som meriterande

Som person har du god förmåga till struktur och planering, lätt för att samarbeta, agerar förtroendingivande och självständigt. Du kommunicerar och relaterar till andra på ett lyhört sätt. Du navigerar utifrån en tydlig etisk kompass med respekt för alla människors lika värde.

Rekrytering sker löpande och därför hoppas vi att du ansöker redan idag!

Kontaktpersoner

Marie Clemmedsson
Rektor
08 520 73533
mia.clemmedsson@nynashamn.se

Facklig företrädare
Fackliga företrädare kontaktas via Kontaktcenter
08-520 680 00

Skolsköterska grund- och gymnasiesärskola

Ort
Kategorier
Utgår

2019-08-07

Ansök nu

Dela detta jobb