pedagogjobb.se

 

Arbetsplatsbeskrivning

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad ansvarar för kommunal grundskola inklusive förskoleklass och fritidshemsverksamhet, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Inom förvaltningen finns avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa (ALE) som har till uppgift att på olika sätt stödja rektor i arbetet med att främja och underlätta elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Sedan mars 2019 är Skolhälsan och Elevhälsans professionsstöd en organisatorisk enhet inom ALE. Enheten för elevhälsa med en enhetschef och en verksamhetschef enligt HSL. Skolhälsans verksamhetschef enligt HSL är läkare och medicinskt ledningsansvarig för Elevhälsans medicinska insats. Skolhälsans uppdrag är att leda och styra Elevhälsans medicinska insats (EMI) så att den upprätthåller hög kvalitet och patientsäkerhet.

Skolsköterskor samt en skolläkare med centrala uppdrag, verksamhetsnära systemförvaltare och objektspecialister inom det digitala journalsystemet PMO samt skolläkare ingår i enheten. Psykologer, kuratorer, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare arbetar också inom enheten.

I Skolhälsans uppdrag ingår även Specialisttjänstgöring i tilläggsspecialiteten skolhälsovård.

Arbetsbeskrivning

Vi söker 1-2 skolläkare som vikarie under den ordinarie skolläkarens föräldraledighet.

Skolläkarens uppgift är att tillsammans med skolsköterskan arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Arbetet sker både på individ-, grupp- och organisationsnivå för att främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande samt för att främja elevens kunskapsinhämtning och skolgång. Skolläkaren träffar alla elever i förskoleklass samt elever i alla åldrar för bedömning och ställningstagande bl.a avseende behov av remiss för utredning av medicinska och psykiatriska tillstånd samt utvecklingsavvikelser/funktionsvariationer. Arbetet är rörligt och som skolläkare har Du ansvar för flera skolor. Som skolläkare erbjuds du en mentor.

Kvalifikationer

Legitimerad läkare med specialistutbildning i barn- och ungdomsmedicin, allmänmedicin, barn- och ungdomspsykiatri och/eller skolhälsovård. Erfarenhet av arbete som skolläkare samt Folkhälsovetenskaplig utbildning och/eller erfarenhet av vetenskapligt arbete/forskning är meriterande.

Övrigt

Skolläkare

Ort
Kategorier
Utgår

2019-09-25

Ansök nu

Dela detta jobb