pedagogjobb.se

Logo

Skolbibliotekarie på Täljegymnasiet

Ort
Utgår

2019-10-01

Ansök nu

Skolbibliotekarie på Täljegymnasiet

En dag på jobbet
Täljegymnasiet är en skola med gamla anor. Biblioteket erbjuder ett stort utbud av böcker och digitala hjälpmedel. Det är en pedagogisk arbetsplats och ett lånebibliotek. Arbetet innehåller många omväxlande uppgifter. Som skolbibliotekarie kommer du att handleda i medie- och informationskunnighet, källkritik och informationssökning både enskilda låntagare och med lektioner för klasser och grupper i biblioteket och ute i klassrummen. Du har fokus på att, tillsammans med lärarna arbeta för elevernas måluppfyllelse, göra biblioteket och bibliotekets resurser till en integrerad del av undervisningen och att stötta eleverna i det vetenskapliga skrivandet. Täljegymnasiet har elever med många olika modersmål vilket påverkar bibliotekets inköp av litteratur. Vi lägger också stor vikt vid det läsfrämjande arbetet. Tillsammans med lärarna arbetar skolbibliotekarien för att öka elevernas läslust. Vi driver flera olika läsprojekt på skolan där du har en viktig del. Som skolbibliotekarie så kommer du vara med att driva och utveckla skolans språksupport där bibliotekarien tillsammans med lärarna arrangeras workshops, seminarier mm.

I bibliotekets uppgifter ingår stöd till elever med lässvårigheter samt samarbete med specialpedagog för att höja lågpresterande elevers resultat. Inköp, katalogisering, medieplanering och omvärldsbevakning är delar av arbetet.Du administrerar läromedelshanteringen och sköter sedan verksamheten tillsammans med lärarna. Skolans biblioteksplan är fastställd efter samarbete mellan bibliotekarie, rektor och lärarrepresentanter. Denna plan ska utvärderas varje år och i dina uppgifter ingår att lägga fram förslag till planen. I detta arbete får du stöd av en kommungemensam grupp av skolbibliotekspersonal.
I tjänsten ingår visst samarbete med den närbelägna gymnasiesärskolan Foucaultgymnasiet.
 
Vem är du?
Vi söker dig med examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Erfarenhet av skolbiblioteksverksamhet eller biblioteksarbete riktat mot ungdomar på folkbibliotek är meriterande. Det är också omvärldsorientering, goda litteratur- och IT-kunskaper och gärna erfarenhet av bibliotekssystemet BOOK-IT.
Du är van vid att jobba självständigt och har initiativförmåga och kreativitet för att fortsätta utveckla skolans bibliotek och du tycker naturligtvis om att arbeta med ungdomar. Jobbet kräver hög social kompetens och förmåga att vara ett stöd i undervisningen, att samarbeta och planera med pedagoger och övrig personal. Du har ett stort engagemang för att jobba med nya digitala verktyg plus att verka för att öka elevernas användning av dem. Strukturerad och ordningsam är två viktiga egenskaper för att driva och se till att biblioteksverksamheten håller en hög akademisk nivå.
 
Vi erbjuder dig
Täljegymnasiet erbjuder en god arbetsmiljö i moderna lokaler. Här ges stora möjligheter att påverka utvecklingen av skolans verksamhet tillsammans med övrig personal.
Kommunen erbjuder dig som anställd 3.000.-/år i friskvårdsbidrag.
 
Välkommen till oss
Täljegymnasiet ligger centralt i Södertälje. Lektions- och laborationssalar är modernt utrustade. Skolan har ca 600 elever på främst studieförberedande program -ekonomi, naturvetenskap, samhälle, teknik, det engelskspråkiga International Baccalaureate och dessutom Individuellt alternativ. Skolan har nationell idrottsutbildning i ishockey, innebandy, fotboll och basket och lokal idrottsutbildning i volleyboll. På skolan finns 55 medarbetare.
Täljegymnasiet är en modern skola som arbetar med framtidens förmågor utifrån två perspektiv, det internationella och det kommunikativa, med fokus på IKT i lärandet, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och projektbaserat lärande.
 
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Dela detta jobb

Logo
Skolbibliotekarie på Täljegymnasiet

Södertälje kommun – Utbildningskontoret