pedagogjobb.se

Rödabergsskolan söker specialpedagog/speciallärare

Ort
Utgår

2021-08-31

Ansök nu

Rödabergsskolan söker specialpedagog/speciallärare

Arbetsplatsbeskrivning

Rödabergsskolan är en F-9 skola utöver det vanliga! Vi har ett gott rykte och en lugn miljö med en härlig mix av nationaliteter där olikheter är norm och positivt laddat. Våra, i dagsläget 720, studiemotiverade elever når mycket goda resultat och vår personal är erfaren och engagerad. Nu växer vi och kommer läsåret 2022-2023 slå upp portarna till en av Stockholms största skolor med kapacitet för drygt 1000 elever. Skolan ligger i Vasastan med närhet till såväl fantastiska Hagaparken som city. På Rödabergsskolan har vi ett skolutvecklande förhållningssätt och vi jobbar målstyrt och processinriktat. Ta chansen att arbeta på en arbetsplats som växer och bidra till vår utveckling, till vår gemensamma framtid!

Arbetsbeskrivning

Dina arbetsuppgifter som specialpedagog och eller speciallärare, är att i samarbete med elevhälsoteamet och övrig skolpersonal arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att bidra till en god inlärnings- och livsmiljö för våra elever. Som specialpedagog/speciallärare arbetar du utifrån beprövad erfarenhet och evidens direkt riktat i första hand handledande till undervisande lärare utifrån enskilda elevers eller grupper av elevers behov. Du har ett nära samarbete skolans elevhälsoteam som består av rektorer, skolsköterska, skolläkare, övriga specialpedagoger/speciallärare, studie- och yrkesvägledare samt skolkurator. Du ingår i ett av lärarnas arbetslag för att vi ska kunna säkerställa vårt främjande och förebyggande arbetssätt. Du arbetar lösningsfokuserat och försöker alltid se det positiva och bygger därifrån. Du arbetar hälsofrämjande, förbyggande och åtgärdande både strategiskt och vardagsnära samt upprättar tillhörande dokumentation. Ditt samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare är professionellt, relationellt och flexibelt. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda arbetsrelationer med ett coachande och handledande arbetssätt. Du är trygg i rollen och du arbetar självständigt. Du visar ett respektfullt bemötande gentemot människors olikheter och du delar samhällets och skolans värdegrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är behörig speciallärare/specialpedagog med en lärarexamen i botten. Du har en god förmåga att samarbeta med övriga professioner i elevhälsoteamet och erfarenhet av att samverka med externa aktörer. Du kan agera och arbeta självständigt, systematiskt och uthålligt. Du har en välutvecklad kommunikativ förmåga där tydlighet, riktning och omtanke integreras. Du har erfarenhet av att handleda pedagogisk personal både enskilt och i grupp. Du är väl förtrogen i gällande styrdokument och tar aktivt del av forskning. Du har en stor vana att organisera och leda processerna kring upprättandet av olika slags dokumentation, som pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram, kartläggningar mm. Du har en god digital kompetens och goda kunskaper i svenska både tal och skrift.

Dela detta jobb

Rödabergsskolan söker specialpedagog/speciallärare

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen