pedagogjobb.se

Resurslärare med vikarieanskaffningsuppdrag till Lammhults skola

Företag Växjö kommun
Ort
Utgår

2021-08-01

Ansök nu

Resurslärare med vikarieanskaffningsuppdrag till Lammhults skola

Om tjänsten
I uppdraget som resurslärare ingår följande arbetsuppgifter:
- Ansvara för att lösa vikarieanskaffning vid behov.
- Vikariera för lärare som är frånvarande.
- Stötta upp med undervisning för elever i behov av extra anpassningar.
- Utvecklar ett aktivt lärande tillsammans med kollegor, där du delar med dig av dina erfarenheter och genom ett pedagogiskt utmanande förhållningssätt stöttar och utvecklar allas undervisning. 
- Kan skapa goda relationer genom nyfikenhet och förtroende för elever och kollegor, har höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga samt har ett uppmuntrande och stödjande bemötande. 
- Håller dig uppdaterad på aktuell forskning och använder den för att utveckla undervisningen.
- Arbetar med elevinflytande i din undervisning på ett sådant sätt att eleverna kan utvecklas och äga sin lärandeprocess och ger återkoppling till eleven som för den framåt i sitt lärande. All undervisning ska syfta till varje enskild elevs progressiva lärande. 
- Kan skapa ett tryggt och tillåtande klimat i klassrummet genom tydlig struktur. 
- Arbetar för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Tjänstgöringsgraden för tjänsten ligger mellan 70-100 %

Din profil
Behörig lärare som innehar följande förmågor:
•    relationsskapande och har god samarbetsförmåga
•    är kommunikativ, lyhörd och trivs i arbete med andra
•    flexibel, lösningsorienterad och trivs i en miljö med flera kontaktytor och med lätthet kan röra dig på olika nivåer i   en organisation
•    strukturerad och har hög förmåga att skapa struktur och ordning
•    självständig men också lyssnar in och kan samarbeta med kollegor och skolledning

 Det är meriterande om du har god kunskap i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Bifoga i ansökan legitimation som visar din behörighet.

Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Lammhults skola tillhör utbildningsförvaltningen, Växjö kommun. Förvaltningen har cirka 2 500 anställda och är därmed kommunens största förvaltning. 

Om arbetsplatsen
Lammhults skola är en skola med närhet till spännande utemiljöer, med möjlighet till utomhuspedagogik. På skolan går det ca 390 elever som är 6-16 år. På skolan möter vi dagens barn och unga som är nästa generations samhällsbyggare. De är vår nyfikna och talangfulla framtid. Det vill vi ta vara på. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper vill vi skapa kreativa och ansvarstagande samhällsmedborgare.  För att lyckas med detta behöver vi fler som vill driva och utforma nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar våra kompetenta kollegor för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Det betyder varierade dagar och utmanande möten med växande människor där det gäller att både vara ödmjuk och kunna sätta gränser. 

Skolan har länge varit digitaliserad där elever från åk 4-9 har arbetat med en till en sedan 2010. 

Många elever på vår skola har annat modersmål än svenska och därför arbetar vi aktivt för att utveckla alla pedagogers kunskaper i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vårterminen 2021 har vi också startat en gemensam kompetensutvecklingsinsats som vi kallar ”tillgängliga lärmiljöer”. Detta för att tillsammans utveckla vår undervisningsmiljö så att den blir så bra som möjligt för alla våra elever.

Vårtermin 2023 flyttar vi in i vår helt nybyggda skola, vill du vara med på den resan så är detta din möjlighet.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

Dela detta jobb

Resurslärare med vikarieanskaffningsuppdrag till Lammhults skola

Växjö kommun