pedagogjobb.se

Varbergs kommun har en vision: år 2025 ska vi vara Västkustens kreativa mittpunkt. På vägen dit ska mycket hända. Var du än bor i Varberg finns havet, bokskogen, landsbygden, staden och kulturen inom räckhåll. Varberg har en fin stadskärna, goda kommunikationer och en intressant historia. Varbergs kommun har drygt 64 000 invånare och en stadig befolkningstillväxt. Kommunen står inför flera spännande satsningar där bostäder, kommunikation och fritidsaktiviteter är i fokus. I dag är vi cirka 4 800 anställda och nu behöver vi fler medarbetare för att kunna förverkliga visionens verksamhetsidé. Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

Vidhögeskolan är en F-9 skola med ca 610 elever. Skolan ligger i Veddige, två mil norr om Varberg i samhället Veddige. Skolan har ett stort geografiskt upptagningsområde vilket bland annat innebär att vi i åk 4 tar emot elever från Deromeskolan och i åk 6 tar vi emot elever från Kung Karls skola.
Skolan och elevhälsateamet har under de senaste åren arbetat med att utveckla sitt uppdrag och har nu landat i en struktur som vi vill fortsätta att förbättra. Vi har tydliga mötesstrukturer på EHT och EHM -möten, planeringsmöte för fritidshemmens personal samt lärarnas arbetslagsmöten. I vårt skolutvecklingsarbete jobbar vi med kollegialt lärande där lärarna under ledning av förstelärare jobbar med att utveckla sin undervisning kopplat till bland annat tillgängliga lärmiljöer för alla elever.
På skolan har vi även ett väl utvecklat arbete kring värdegrund och likabehandling där du som rektor deltar i en grupp som heter Värdefulla Vi. I gruppen ingår även kurator, skolsköterska, skolans värdegrundspedagoger samt lärare från skolans olika arbetslag. Vi träffas tre gånger per termin för att jobba med kartläggande och förebyggande arbete kring trygghet och trivsel.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att vara rektor med placering på och ansvara för Vidhögeskolans årskurser F-5 samt fritidshemmets verksamheter. Du kommer arbeta i team med en rektorskollega som har ansvar för åk. 6-9 på skolan.
I din anställning som rektor har du verksamhets-, personal- och ekonomiansvar.
Du ansvarar för att innehåll, utveckling och resultat följer nationella och lokala mål- och styrdokument.
Du verkar för att utbildningen på skolan utvecklas och arbetar med systematiskt kvalitetsarbete.
Du har skolutveckling i fokus för ökad måluppfyllelse och progression hos varje elev då alla elever vill lyckas med sin utbildning.
Du har särskilt fokus tillsammans med skolans pedagoger och elevhälsa så alla elever kan läsa, skriva och räkna samt har behörighet till gymnasieskolan.
Du skapar en god relation med personal, elev, vårdnadshavare och har en medveten tanke om samtalets och handlingens betydelse för/i detta arbete.
Du samverkar med rektorer och förskolechefer i Team Norr och ingår i kommunens rektorsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning och erfarenhet av pedagogiskt arbete. Har erfarenhet av verksamhets-, personal- och ekonomiarbete.

Du är trygg i ditt chefskap. Är ett stöd för dina medarbetare samtidigt som du vågar utmana till utveckling för ökad måluppfyllelse hos varje elev.

Du är målmedveten, van vid att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och har skolutveckling i fokus.

Du arbetar tillsammans med elevhälsan vars uppdrag är att arbeta elevnära samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Arbeta förebyggande, hälsofrämjande och med ökad elevnärvaro.

Du är en person som har god samarbetsförmåga, kan i kommunikation med personal och elever tillvarata engagemang och nya idéer samt skapa en känsla av delaktighet.

Arbetet ställer krav på självständighet i beslut och ansvar i det dagliga arbetet.

Du delar skolans värdegrund där inkludering, jämställdhet, och mångfaldsperspektiv är naturliga delar.

Tillgång till bil och körkort är ett krav.

Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis, bevis rektorsutbildning och i förekommande lärarlegitimation.

ÖVRIGT
Intervjuer är planerade att genomföras 14,15 & 16 augusti.

Om du erbjuds anställning inom Barn- och utbildningsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal samt att erforderliga beslut fattas.

Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.

Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!

Logga

Rektor, Vidhögeskolan F-5 samt fritidshem

Företag Varbergs Kommun
Ort
Utgår

2019-08-04

Ansök nu

Dela detta jobb