pedagogjobb.se

Rektor till Harvestadsskolorna

Ort
Kategorier
Utgår

2021-01-17

Ansök nu

Rektor till Harvestadsskolorna

Om arbetsplatsen

I södra delarna av Linköping ligger de nybyggda skolorna Harvestadsskolan och Bogestadsskolan inbäddade mellan fotbollsplaner, bostäder och en härlig skogsmiljö. På skolorna går omkring 550 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi arbetar medvetet och fokuserat med att synliggöra lärandet för varje elev där forskningsbaserad undervisning och moderna lärverktyg är naturliga inslag i vår verksamhet. Vår vision är Harvestadsskolorna - Kunskap, trygghet och glädje för alla, hela dagen! Nu söker vi vår nya rektor som vill vara med oss och fortsätta driva skolutveckling i en ny och snabbt växande organisation!

Arbetsbeskrivning

Som rektor ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi. En stor del av ditt uppdrag är det pedagogiska ledarskapet, där verksamhetsutveckling utifrån verksamhetens och elevernas behov ligger i fokus. Du arbetar aktivt för en god arbetsmiljö för personal och elever som en grund för lärande. Hållbar skolutveckling bygger på ett distribuerat ledarskap, där delaktighet och gemensamt ansvarstagande har en avgörande betydelse. Som rektor leder och utvecklar du elevhälsoteamets tvärprofessionella arbete med elevhälsa som en integrerad del av verksamheten. Du verkar för en samverkande skolkultur som skapar kraft och energi att möta framtidens utmaningar. Du arbetar tillsammans med två biträdande rektorer som stöttar med styrning och ledning i verksamheten.

Som rektor i Linköpings kommun ingår du i en ledningsgrupp tillsammans med andra rektorer inom området sydost. Ett av ledningsgruppens stora fokusområde är det pedagogiska ledarskapet. Här finner du professionellt stöd från dina kollegor och du ges möjlighet till kollegial utveckling. Linköpings kommun har i övrigt ett starkt utbud av stödfunktioner i syfte att stötta verksamheternas behov på flera plan. Vi har även ett väletablerat chefsprogram och erbjuder ledare utvecklingsstöd för gott ledarskap.

Linköpings kommun tillämpar chefsförordnanden vilket innebär att tjänsten är en tillsvidareanställning inom grundprofessionen (som medarbetare) med ett tidsbegränsat förordnande under 3 år som chef.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och det är meriterande om du har gått eller påbörjat rektorsprogrammet. För att lyckas i rollen har du erfarenhet av en arbetsledande funktion och du får gärna ha arbetat i en F-6 skola. Har du erfarenhet från att strategiskt planera och driva pedagogiskt utvecklingsarbete/förändringsarbete samt ett systematiskt kvalitetsarbete ser vi det som positivt. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av att ha lett fritidshemsverksamhet för utvecklad undervisning. Du har erfarenhet och kunskap gällande de lagar och regler som krävs för att verka för en god arbetsmiljö. Eftersträvansvärt är om du har erfarenhet av att arbeta med att utveckla elevhälsans arbete för att tillgodose möjligheter för elevers lärande. 

Som rektor leder, motiverar och förser du andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Att samarbeta med andra är en självklarhet för dig där du skapar engagemang och delaktighet. Vidare gör du avvägningar och prioriteringar och kan väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut. Det är naturligt för dig att analysera och bryta ner ett problem i beståndsdelar för att finna en lösning. Din förmåga att fokusera arbetet mot uppsatta mål och resultat gör att du lätt kan prioritera, agera och besluta med det i fokus. Vidare har du en god förståelse för och tillämpar personalstrategiska och ekonomiska principer i ditt utövande som rektor. 

I denna rekrytering använder vi oss av tester som en del i vår bedömning. Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson:

Lina Rahm, Områdeschef östra skolområdet, 013-26 26 56, lina.rahm@linkoping.se

Hanna Örtegren, HR-konsult, 013-29 47 61, hanna.ortegren@linkoping.se

Jonas Gårdstam, Facklig representant Lärarförbundets skolledarförening, 013-20 71 18, Jonas.Gardstam@linkoping.se

Sara Skagerström, Facklig representant Skolledarna, 013-20 67 44, sara.skagerstrom@linkoping.se

Dela detta jobb

Rektor till Harvestadsskolorna

Linköpings kommun