pedagogjobb.se

Rektor till Beckombergaskolan

Ort
Kategorier
Utgår

2020-09-20

Ansök nu

Rektor till Beckombergaskolan

 

Beckombergaskolan är en F-6-skola med ca 570 elever samt 80 medarbetare som ligger i Bromma. Resultatuppfyllnaden är god och skolan har en stabil organisation med en väl fungerande ledningsgrupp och ett elevhälsoteam som är väl förankrat i arbetslagen som organiserats årskursvis. Under det senaste året har personalen arbetat med Universell Design för Lärande och Specialpedagogiska lyftet som senare även har blivit en del av stadens BLIVA-projekt. Ledningen på skolan består av rektor, två biträdande rektorer, en administrativ chef samt en kökschef.

Ditt uppdrag

Ditt uppdrag blir att bygga en samarbetande och lärande organisation som bygger på tillit, kommunikation, delaktighet och transparens. Vi söker en skicklig organisatör som är van att arbeta med skolans processer. Du är en tydlig ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet och som tillsammans med personalen fortsätter strukturera och driva utvecklingsarbetet mellan skola och fritidshem i god samverkan. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

Läs mer om Beckombergaskolan

Det här kommer du till

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam, du har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm.

Ditt ledarskap

Beckombergaskolan söker en rektor som kommunicerar på ett tydligt sätt och som säkerställer att budskap når fram samt att förväntningarna är klara för alla parter. Som chef leder, motiverar och förser du andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra samt skapar engagemang och delaktighet. Vi söker dig som tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor samt ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser samt anpassar dina handlingar till detta. Som rektor visar du tillit och förtroende för medarbetarna samt delegerar ansvar och beslutanderätt långt ner i organisationen. Du lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen. För att bli framgångsrik i tjänsten arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv på barns lärande och ser eleven under hela skoldagen.

Utbildning

Du ska ha högskoleutbildning med pedagogisk inriktning. Har du slutfört den statliga rektorsutbildningen eller genomgått en ledarskapsutbildning är det meriterande.

Erfarenhet

Du ska ha en flerårig skolledarerfarenhet. Har du erfarenhet av tidigare rektorsuppdrag eller skolledarerfarenhet från Stockholms stad är det meriterande.

Kunskap

Vi söker dig som är väl förtrogen med LGR 11, skolans regelverk och systematiskt kvalitetsarbete. Du har kunskap om att leda en skola på vetenskaplig grund.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

Dela detta jobb

Rektor till Beckombergaskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen