pedagogjobb.se

Ledarskap i Södertälje  
Som chef i Södertälje kommun skapar du motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare. I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet med fokus på Södertäljeborna. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer.  

I ditt ledarskap ger du dina medarbetare ett professionellt stöd och möjligheter till utveckling. Du är en självklar förebild och en god ambassadör för kommunen. Ditt ledarskap bottnar i en djup förståelse för vår värdegrund samt vilka krav vi ställer och vilka förväntningar vi har på ledarskap i Södertälje kommun.  

En dag på jobbet 
Rosenborgsenheten består av två skolenheter, Rosenborgskolan 4–9 och Majtorp F–3. Enheten har sammanlagt 730 elever och ca 125 medarbetare. Båda skolorna ligger centralt i Södertälje och nära goda kommunikationer. Skolan erbjuder idrottsprofil och musikprofil för åk 4–9. Det finns även en nybyggd grundsärskola och en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. 
Som rektor för Rosenborgsenheten leder du skolans utveckling och organisation med syfte att öka elevernas lärande och stärka medarbetarna i deras profession. Du är en tydlig pedagogisk ledare och är van att följa upp och utvärdera olika typer av resultat. Du har personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för kvalitetsutveckling. Till din hjälp i detta arbete finns en väl fungerande ledningsgrupp med två biträdande rektorer på heltid och två på halvtid. Dessutom finns en pedagogisk utvecklingsgrupp där förstelärare ingår. Här får du som är en erfaren rektor en möjlighet att utveckla ditt ledarskap genom att i hög grad leda andra ledare som arbetar med hög delegation.
Som rektor i Södertälje kommun får du kontinuerligt stöd från grundskolans rektorsgrupp där du själv tillsamman med övriga rektorer i grundskolan ingår. I rektorsgruppen pågår också ett kollegialt lärande och där diskuteras frågor som rör skolutveckling och pedagogiskt ledarskap.    

Vem är du?  
Vi söker dig som har högskoleexamen med pedagogisk inriktning. Har du fullgjord rektorsutbildning är det meriterande. Du har erfarenhet av en ledande befattning inom grundskolan som även inkluderat budgetarbete. Vi vill också att du har erfarenhet och intresse av arbete med elever i behov av särskilt stöd och att du ser skolans kompensatoriska uppdrag som viktigt för att ge alla elever goda förutsättningar. Erfarenhet av arbete med både grundsärskola och särskilda undervisningsgrupper samt profilinriktningar är meriterande. Du har intresse för och kunskap om systematiskt kvalitetsarbete och vana att analysera resultat som grund för förbättringsarbete. Du har god digital kompetens både för administration och lärande. Du har förmåga och mod att se möjligheter och du levererar resultat. Ditt ledarskap präglas av öppenhet och tydlighet och du är en lyhörd och närvarande rektor som skapar tillit.

Vi erbjuder dig  
En kommun där chefer möter en fungerande stödorganisation och en tydlig förväntan på det pedagogiska ledarskapet. I Södertälje har vi dessutom årsarbetstid och friskvårdspeng.
Välkommen till oss!  


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Logo

Rektor för Rosenborgsenheten

Ort
Kategorier
Utgår

2020-03-01

Ansök nu

Dela detta jobb