pedagogjobb.se

Logo

Rektor för Lina grundskola

Ort
Utgår

2021-02-28

Ansök nu

Rektor för Lina grundskola

Ledarskap i Södertälje  

Som chef i Södertälje kommun skapar du motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare. I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet med fokus på Södertäljeborna. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer.  

I ditt ledarskap ger du dina medarbetare ett professionellt stöd och möjligheter till utveckling. Du är en självklar förebild och en god ambassadör för kommunen. Ditt ledarskap bottnar i en djup förståelse för vår värdegrund samt vilka krav vi ställer och vilka förväntningar vi har på ledarskap i Södertälje kommun.  

En dag på jobbet

Lina grundskola är en F–9-skola med ca 350 elever. Skolan är tvåparallellig och här finns också en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. Lina grundskola har särskilt fokus på läsning och arbetar för att utveckla elevernas läslust och läsförmåga.

Som rektor för Lina grundskola leder du skolans utveckling och skapar en organisation som stärker medarbetarna i deras profession och ökar elevernas lärande. Du är en tydlig pedagogisk ledare och är van att följa upp och utvärdera olika typer av resultat.

Du har personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för kvalitetsutveckling. Till din hjälp i detta arbete finns olika lednings- och stödfunktioner på Utbildningskontoret och på skolan finns biträdande rektor, arbetslagsledare och förstelärare.

Som rektor i Södertälje kommun får du kontinuerligt stöd från grundskolans rektorsgrupp där du själv tillsammans med övriga rektorer i grundskolan ingår. I rektorsgruppen pågår också ett kollegialt lärande och där diskuteras frågor som rör skolutveckling och pedagogiskt ledarskap.

Vem är du?  

  • Vi söker dig som har högskoleexamen med pedagogisk inriktning. Har du fullgjord rektorsutbildning är det meriterande.

  • Du har erfarenhet av en ledande befattning inom grundskolan.

  • Du är en tydlig pedagogisk ledare och har en vision om vad du vill åstadkomma i den verksamhet som du leder. Du kan skapa ett sammanhang där andra vill arbeta med dig för att nå detta.

  • Ditt ledarskap präglas av öppenhet och du är en lyhörd och närvarande rektor som skapar tillit. Du har förmåga och mod att se möjligheter och du levererar resultat.

  • Vi vill också att du att du ser skolans kompensatoriska uppdrag som viktigt för att ge alla elever goda förutsättningar.

  • Du har intresse för och kunskap om systematiskt kvalitetsarbete och vana att analysera resultat som grund för förbättringsarbete.

  • Du har god digital kompetens både för administration och lärande. 

  • Erfarenhet av att leda särskild undervisningsgrupp är meriterande.

Vi erbjuder dig  

En kommun där chefer möter en fungerande stödorganisation och en tydlig förväntan på det pedagogiska ledarskapet. I Södertälje har vi dessutom årsarbetstid och friskvårdspeng.

Välkommen till oss!  

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. 

För mer information om tjänsten

Jenny Stanser 
Verksamhetschef grundskolan
 08 -52 30 2192

Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter
08-5230 1000

 

Dela detta jobb

Logo
Rektor för Lina grundskola

Södertälje kommun – Utbildningskontoret